Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Julius Jostoff Wilcke Sophie Marie Henriette Holm Ove Georg Frederik Rostrup Sofie Jacobsen
1834 - 1924 1854 - 1945 ? - ? ? - ?
Julius Washington Wilcke Ellen Rostrup
Født: 24. oktober 1875 på Frederiksberg Født: 2. december 1892 på Frederiksberg
Død: 16. marts 1951 Død: 1968
Gift: 12. april 1922 på Frederiksberg Magistrat, ægteskabet opløst i 1932
Barn: Birger Rostrup Wilcke

Ellen Rostrup var rigsdagsstenograf.

Ved folketællingen i 1880 boede Julius Wilcke hos sine forældre på H. C. Ørstedsvej 1, stuen, Frederiksberg [film 5991 side 133]:
Julius Yostoff Wilcke, 46 år, gift, født i København, lutheraner, partikulier (en person, som uden lønnet bestilling lever af sin formue)
Sophie Maria Amalia Wilcke, 24 år, gift, født i København, lutheraner, hustru
Julius W. Wilcke, 4 år, født i København, lutheraner, søn
Ellen Kirstine Gummyson, 21 år, ugift, født i Sverige, tjenestetyende

Ved folketællingen i 1890 boede Julius Wilcke hos sine forældre på Frederiksberg Alle 31, 1. sal, Frederiksberg [film 380 side 551]. Ejeren var partikulier J. J. Wilcke.
Julius Jostoff Wilcke, 56 år, lutheraner, født i København partikulier
Sophie Maria Henriette Wilcke, 36 år, lutheraner, født i København, hustru
Julius Washington Wilcke, 14 år, lutheraner, født i København, søn
Sohie Nielsen, 20 ½ år, født i Sorø, tjenestepige

Julius Washington Wilcke's uddannelse:

Student fra Schneekloths Skole 1893
cand. jur. 1899
dr. polit. 1919

Julius Washington Wilcke's ansættelser:

Fuldmægtig hos overretssagfører A. Sally 1899 - 1912
Fuldmægtig hos overretssagfører greve R. Trampe 1903 - 1904
Assistent i Landbrugsministeriet 1902 - 1904
Konstitueret assessor i Viborg Overret og i Københavns Kriminal- og Politiret 1904 - 1908
Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 1916 - 1922
Ekspeditionssekretær i Kreditforeningen af Kommuner i Danmark 1919 - 1934
Kontorchef i Landbrugsministeriet 1922 - 1934
Departementchef i Landbrugsministeriet, og dermed deltog han i departementchefstyret fra den 29. august 1943 indtil han flygtede til Sverige 1934 - 1945

Julius Washington Wilcke's tillidshverv:

Formand for Statens Mergeludvalg og Skovnævn. .
Formand for Bevillingsudvalget for Gældsaneringslån. .
Formand for det indenlandske Brændelsudvalg .
Formand for Landbrugsministeriets Brændselsudvalg .
I bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum .
Næstformand for Stantens Jordlovsudvalg .
Medlem af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab .
Medlem af bestyrelsen Erhvervenes Lånefond .
Medlem af bestyrelsen for Kreditfonden 1940
Formand i præsidiet for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm 1940
Æresmedlem af Norsk Numismatisk Forening .
Jurisdiktionsformand i Forenede danske Motorejere .
Medlem af bestyrelsen for Georg Bestle A/S .
Medlem af bestyrelsen for Riis og Dreyer .
Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Naturfredningsforening .

Julius Washington Wilcke's publikationer:

Emil Aae: Den fulde sandhed om min arrestation og fhv. kst. kriminalretsassessor Wilcke's store sædelighedssag 1906 - 07 (1909). Emil Aae var en homosexuel tandlæge

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 03-Apr-2018