Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Berthel Jørgensen Elsebeth Jepsen Peder Christian Olesen Mette Marie Madsdatter
1812 - 1882 1810 - 1888 1817 - 1851 1819 - 1888
Jørgen Christian Berthelsen Mariane Pedersen
Født: 9. december 1837 i Skagen Født: 10. august 1843 i Højen, Skagen
Død: 22. maj 1906 i Vesterby, Skagen Død: 10. november 1916 i Skagen
Gift: 9. april 1869 i Skagen Kirke
Børn: Elise Petra Bertelsen †, Elise Petrea Bertelsen, Christine Bertelsen, Peter Christian Bertelsen, Ane Bertha Bertelsen og Marie Bertelsen

 

Jørgen Christian Berthelsen blev født den 9. december 1837 og døbt den 11. februar 1838. Forældrene var skipper i Skagen Bertel Jørgensen og hustru Elsebeth Jepsen. Fadderne var Ane Marie, købmand og dannebrogsmand Jacob Andersens kone; Johanne Marie, Jørgen Bertelsens datter; hr. konsul Fabricius; skipper Simon Sørensen og en person mere, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1833 - 1849 side 27 opslag 13] Mariane Pedersen blev født den 10. august 1843 og døbt den 17. september 1843. Forældrene var fisker i Højen Peder Christian Olesen og hustru Mette Marie Madsdatter. Fadderne var Sophie Rasmusdatter, fisker i Højen Christen Pedersen Digets kone, Karen Marie Madsdatter, tjenestepige i Skagen, fisker i Højen Christen Madsen, Rasmus Christensen, samme sted og Jens Christian Olesen, tjenestekarl i Klitlund, Råbjerg Sogn [Skagen Sogn, kirkebog for 1833 - 1849 side 199 opslag 99]
Ved folketællingen i 1845 boede Jørgen Chr. Berthelsen hos sin familie i Vesterby, Skagen Købstad:
Bertel Jørgensen, 33 år, gift, sætteskipper
Elsebet Jepsen, 34 år, gift, hans kone
Mads Jepsen, 77 år, enkemand, husfaders svigerfader
Jørgen Christian Bertelsen, 8 år, barn
Mads Thomas Bertelsen, 7 år, barn
Christiane Bertelsen, 2 år, barn
Christen Brems, 19 år, ugift, tjenestekarl
Søren Nielsen Hedele, 27 år, ugift, tjenestekarl
Nielsine Marie Ludvigsen, 24 år, ugift, tjenestepige
Hane Larsine Børesen, 19 år, ugift, tjenestepige
Lars Madsen, 26 år, ugift, tømmermand, husfaders svoger
De var alle født i Skagen
Ved folketællingen i 1845 boede Mariane Pedersen hos sin familie i Højen, Skagen Købstad:
Peder Christian Olesen, 28 år, gift, fisker, født i Råbjerg Sogn
Mette Marie Madsdatter, 24 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Mariane Pedersdatter, 2 år, datter, født i Gl. Skagen
Johanne Madsdatter, 20 år, ugift, konens søster, født i Gl. Skagen
Karen Jensdatter, 73 år, enke, konens moder, født i Råbjerg Sogn
Maren Mikkelsdatter, 19 år, ugift, tjenestepige, født i Skagen
Christen Olsen, 16 år, ugift, tjenestedreng, født i Råbjerg Sogn (mandens broder)
I 1850 boede Jørgen Chr. Berthelsen hos sin familie i Skagen Købstad:
Bertel Jørgensen, 38 år, gift, skipper, husfader
Elisabeth Jepsen, 39 år, gift, hans kone
Jørgen Christian Bertelsen, 13 år, barn
Mads Thomas Bertelsen, 11 år, barn
Christiane Bertelsen, 4 år, barn
Ole Krogh Larsen, 25 år, ugift, tjenestefolk
Mikkel Gai Sørensen, 23 år, ugift, tjenestefolk
Karen Nielsdatter, 25 år, ugift, tjenestefolk
De var alle født i Skagen
I 1850 boede Mariane Pedersen hos sin familie i Skagen Købstad:
Peder Christian Olsen, 33 år, gift, fisker, husfader, født i Råbjerg Sogn
Mette Marie Madsdatter, 30 år, gift, hans kone, født i Skagen
Mariane Pedersdatter, 7 år, barn, født i Skagen
Martin Pedersen, 4 år, barn, født i Skagen
Christian Olesen, 19 år, ugift, tjenestekarl, født i Råbjerg Sogn (mandens broder)
I 1855 boede Jørgen Chr. Berthelsen hos sin familie i Vesterby, Skagen Købstad:
Berthel Jørgensen, 43 år, gift, fisker, husfader
Elsabeth Jepsen, 45 år, gift, hans kone
Jørgen Christian Berthelsen, 18 år, søn
Mads Thomas Berthelsen, 17 år, søn
Kristiane Berthelsen, 9 år, datter
Chresten Berthelsen, 5 år, søn
Thones Rikhartsen, 24 år, ugift, tjenestekarl
Johane Christensen, 17 år, ugift, tjenestepige
De var alle født i Skagen
I 1855 boede Mariane Pedersen hos sin moder og stedfader i Højen, Skagen Købstad:
Peder Christian Christensen Kyllesbech, 31 år, gift, fisker, husfader, født i Råbjerg Sogn
Mette Marie Madsen, 34 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Mariane Pedersen, 12 år, datter, født i Gl. Skagen
Martin Pedersen, 9 år, søn, født i Gl. Skagen
Jørgen Christian Berthelsen, 14½ år, blev konfirmeret den 18. april 1852. Forældrene var skipper i Skagen Bertel Jørgensen og hustru Elsebeth Jeppesen. Han var vel oplyst af rosværdigt forhold [Skagen, kirkebog for 1849 - 1873 side 184 opslag 175] Mariane Pedersen blev konfirmeret den 4. oktober 1857. Forældrene var fisker i Højen Peder Christian Olesen og hustru Mette Marie Madsdatter. Hun var meget vel oplyst og sædelig [Skagen, kirkebog for 1849 - 1873 side 228 opslag 219]
I 1860 boede Jørgen Chr. Berthelsen hos sin familie i Skagen Købstad:
Berthel Jørgensen, 48 år, gift, fisker, husfader
Elisabeth Jepsen, 50 år, gift, hans kone
Jørgen Berthelsen, 22 år, ugift, søn
Thomas Berthelsen, 21 år, ugift, søn
Christiane Berthelsen, 13 år, datter
Christen Berthelsen, 10 år, søn
Maren Petersen, 16 år, ugift, tjenestepige
De var alle født i Skagen
I 1860 var Mariane Pedersen tjenestepige i Skagen:
Niels Christian Christensen, 42 år, enkemand, fisker, husfader, født i Råbjerg Sogn
Marie Christine Nielsen, 10 år, datter, født i Skagen
Jens Bagh Nielsen, 8 år, søn, født i Skagen
Niels Christian Nielsen, 1 år, søn, født i Skagen
Maren Sophie Thomsen, 24 år, ugift, holder hus for ham, født i Gl. Skagen
Mariane Pedersen, 17 år, ugift, hans tjenestepige, født i Gl. Skagen
Christen Nielsen, 97 år, enkemand, forsørges af husfaderen, født i Mosbjerg Sogn

Ungkarl og fisker Jørgen Christian Berthelsen i Skagen og pige Mariane Pedersen af Gl. Skagen blev viet den 9. april 1869. Forloverne var arbejdsmand Søren Peter Lauritsen af Gl. Skagen og fisker Søren Jensen Frænde [Skagen, kirkebog for 1842 - 1874 side 251 opslag 126]

Jørgen Christian Berthelsen og Mariane Pedersens børn var:

I 1880 boede familien på matrikel nr. 38, Vesterby Kvarter i Skagen:
Jørgen Christian Bertelsen, 42 år, gift, husfader, fisker
Mariane Bertelsen, født Pedersen, 36 år, gift, husmoder
Elise Petrea Bertelsen, 6 år, datter
Christine Bertelsen, 5 år, datter
Peter Christian Bertelsen, 2 år, søn
De var alle født i Skagen

I 1890 boede familien i Skagen:
Jørgen Berthelsen, 52 år, gift, husfader, fisker, født i Skagen
Mariane Berthelsen, født Pedersen, 46 år, gift, husmoder, født i Gl. Skagen
Elisa Petrea Berthelsen, 16 år, datter, født i Skagen
Christine Berthelsen, 15 år, datter, født i Skagen
Peter Christian Berthelsen, 13 år, barn, født i Skagen
Ane Bertha Berthelsen, 5 år, barn, født i Skagen
Maria Berthelsen, 2 år, barn, født i Skagen

Jørgen Christian Berthelsen, 68 år, døde den 22. maj 1906, og han blev begravet den 27. maj 1906 i Assistents Kirkegården. Han var fisker i Skagen [Skagen, kirkebog for 1902 - 1908 side 326 opslag 213]

I 1911 boede Mariane Pedersen på matrikel nr. 38 i Skagen:
Mariane Bertelsen, født den 10.8.1843 i Gl. Skagen, enke, husmoder, alderdomsunderstøttelse
Christian Bertelsen, født den 5.2.1902 i Skagen, plejebarn

I 1916 boede Mariane Pedersen på matrikel nr. 38 i Skagen:
Mariane Bertelsen, født den 10-8-1843, ugift, husmoder

Mariane Berthelsen, født Pedersen, 73 år, døde den 10. november 1916, og hun blev begravet den 15. november 1916 i Assistents Kirkegården. Hun var enke i Skagen [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 374 opslag 329]

Plejebarnet: Christian Bertelsen blev født den 5. februar 1902 og døbt den 2. marts 1902. Moderen var ugifte Kristine Bertelsen og udlagt barnefader var ungkarl Christian Peter Nielsen af Jerup. Fadderne var kone Mariane Bertelsen, pige Ane Birgitte Markstrøm og fisker Jørgen Christian Bertelsen, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1902 - 1908 side 1 opslag 2]
Christian Bertelsen blev konfirmeret den 16. april 1916 [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 225 opslag 193]

Familien boede på P. K. Nielsens Vej 4, matrikelnummer 38a fra 1868 til 1916

Huset blev brandtakseret første gang i 1868, hvor det beskrives som et grundmuret beboelseshus med tegltag.

De senere ejer var:
1916 - 1967 Fisker Sebaldus Jensen
1967 - 1976 Arvinger
1976 - (1982) Ellen Eriksen

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017