Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Madsen Maren Sophie Nielsdatter Rasmus Christian Saxild Anne Dorthea Christensen
1816 - 1896 1813 - 1874 1820 - 1912 1823 - 1917
Mads Christensen Ane Margrethe Saxild
Født: 20. september 1850 i Højen, Skagen Født: 17. oktober 1852 i Højen, Skagen
Død: 11. august 1938 i Skagen Død: 8. januar 1937 i Østerby, Skagen
Gift: 25. april 1875 i Skagen Kirke
Børn: Christen Martinus Christensen, Anna Dorthea Christensen, Rasmus Christian Saxild Christensen †, Julie Sofie Christensen †, Julie Marie Christensen og Rasmine Christensen

 

Mads Christensen blev født den 20. september 1850 og døbt den 17. november 1850. Forældrene var fisker i Højen Christen Madsen og hustru Maren Sophie Nielsdatter. Fadderne var Johanne Madsdatter, Maren Sophie Jacobsdatter, tjenestepige, fiskerne Lars Kjøbsted, Hans Christensen Ruth og Peder Olesen, alle af Højen [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 7 opslag 6] Ane Margrethe Saxild blev født den 17. oktober 1852 og døbt den 25. december 1852. Forældrene var avlsbruger Rasmus Christian Saxild og hustru Ane Dorthea Christensdatter, 29 år, i Højen. Fadderne var Mariane Nielsdatter, Anders Thomsens kone, Maren Sophie Christensdatter, tjenestepige, Jens Christian Hansen, Jens Ruth og Christian Møller, fisker, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1849 - 1873 side 105 opslag 104]
I 1855 boede Mads Christensen hos sin familie i Højen:
Chresten Madsen, 39 år, gift, fisker, husfader
Maren Sophie Nielsen, 42 år, gift, hans kone
Benthe Kjerstine Christensen, 11 år, datter
Jens Christian Christensen, 8 år, søn
Mads Christensen, 5 år, søn
De var alle født i Gl. Skagen
I 1855 boede Ane Margrethe Saxild hos sin familie i Højen, Skagen Købstad:
Rasmus Christian Saxild, 35 år, gift, avlsbrug, husfader, født i Gl. Skagen
Anne Dorthea Christensen, 32 år, gift, hans kone, født i Skagen
Anne Magrethe Saxild, 3 år, datter, født i Gl. Skagen
Anne Magrethe Saxild, 66 år, enke, aftægtskone, født i Norge
I 1860 boede Mads Christensen hos sin familie i Skagen:
Christen Madsen, 44 år, gift, fisker, husfader
Maren Sophie Nielsdatter, 47 år, gift, hans kone
Bendte Kjerstine Christensen, 16 år, datter
Jens Christian Christensen, 13 år, søn
Mads Christensen, 10 år, søn
De var alle født i Gl. Skagen
I 1860 boede Ane Margrethe Saxild hos sin familie i Skagen Købstad:
Rasmus Saxild, 40 år, gift, avlsbruger, husfader
Ane Dorthea Christensdatter, 37 år, gift, hans kone, født i Uggerby Sogn
Ane Magrethe Saxild, 8 år, datter
Maren Christine Saxild, 4 år, datter
Magnil Sophie Saxild, 2 år, datter
De øvrige var født i Gl. Skagen
Mads Christensen blev konfirmeret i 1864. Forældrene var fisker Christen Madsen og hustru Maren Sophie Nielsen i Gl. Skagen. Han havde g i kundskaber og mg i opførsel [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 206 opslag 197] Ane Margrethe Saxild blev konfirmeret i 1866. Forældrene var avlsbruger Rasmus Christian Saxild og hustru Ane Dorthea Christensen i Gl. Skagen. Hun havde mg i kundskaber og mg i opførsel [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 241 opslag 232]

Ungkarl og fisker Mads Christensen af Højen og pige Ane Margrethe Saxild af Højen blev viet den 25. april 1875. Forloverne var avlsbruger Rasmus Saxild og fisker Christen Madsen (Dith) af Højen [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 152 opslag 71]

Mads Christensen og Ane Margrethe Saxild's børn var:

I 1880 boede familien i stuehuset på matrikelnr. 356b, Gammel Skagen:
Mads Christensen, 29 år, gift, fisker, husfader
Ane Margrethe Christensen, født Saxild, 27 år, gift, hans kone
Christen Martinus Christensen, 4 år, ugift, deres søn
Ane Dorthea Christensen, 2 år, ugift, deres datter
De var alle født i Gammel Skagen

I 1890 boede familien i Skagen Købstad:
Mads Christensen, 39 år, gift, husfader, fisker
Ane Margrete Christensen, 37 år, gift, husmoder
Christen Martinus Christensen, 14 år
Anna Dorthea Christensen, 12 år
Julie Marie Christensen, 3 år
De var alle født i Gl. Skagen

I 1901 boede familien på matrikelnummer 356 b i Gl. Skagen:
Mads Christensen, født den 20/9 1850, gift, husfader, fisker og bådmand
Ane Christensen, født den 17/11 1852, gift, husmoder, husgerning
Martinus Christensen, født den 12/12 1875, ugift, søn, fisker
Julie Marie Christensen, født den 11/11 1886, barn
Rasmine Christensen, født den 25/10 1890, barn

25 År i Redningsbåden

I 25 år har fisker Mads Christensen i Gl. Skagen siddet i redningsbåden. Den 1. april 1885 trådte han i tjeneste sammen med den nuværende opsynsmand Hans Chr. Ruth, og i et kvart århundrede har han ligesom denne været med til at betjene også redningsbådene ved stationerne: Højen Vest og Spirbakken. I 25 farlige strandingsaffærer har han frelst 196 menneskeliv, og i "privat båd" har han bjerget mindst en snes skibbrudne, så at antallet kommer langt over de 200.
Allerede 3 uger efter sin ansættelse i Båden, måtte Mads Christensen deltage i bjergningsarbejdet ved den tyske skonnert "Hilkea", og som tiden gik, var han ved mange andre farlige strandinger på den lange, så sørgelig berømte Skagerrakkyst: "Croquette", "Brooklands", "Erato", "Mobile", og mange flere.
Med særlig glæde mindes han den aftenstund, da han i sine yngre dage, endnu før han blev ansat ved Redningsbåden, sammen med tre andre Højenboere roede ud og frelste en af fiskerne i Gl. Skagen, for øvrigt også redningsmand, der i svær sø i mulm og mørke lå og drev på kølen af den kæntrede lille 2-mands jolle i farvandet ud for Spirbakken.
Nu er da Mads Christensen over de 60 år, og han har derfor fra den 1. oktober dette år søgt sin afsked fra Redningsvæsenet. Ved hans bortgang fra den virksomhed, han så trolig og uegennyttig har tjent, skal der ydes ham en varm hyldest og hjertelig tak.
Hans efterfølger i Båden er hans brodersøn, en ung rask mand, fisker Marinus Christensen, Gl. Skagen.

Fisker og redningsmand Mads Christensen
Kilde: Vendsyssel Tidende oktober og november 1910 / Lokalsamlingen i Skagen

I 1911 boede familien på matrikelnr. 356b i Skagen Købstad:
Mads Christensen, født den 20.9.1850 i Gl. Skagen, gift, husfader, fisker
Ane Christensen, født den 17.10.1852 i Skagen, gift, husmoder

I 1916 boede familien på matrikelnr. 356b i Højen, Skagen Købstad:
Mads Christensen, født den 20-9-1850, gift, husets ejer, husfader, fisker
Anna Christensen, født den 17-10-1852, gift, husmoder
Ane Dorthea Saxild, født den 8-3-1823, enke, slægtning, alderdomsunderstøttelse
Julie Christensen, født den 11-11-1887, ugift, barn, midlertidig nærværende, elev

Ane Margrethe Christensen, født Saxild, 84 år, døde den 8. januar 1937 i Østerby, og hun blev begravet den 14. januar 1937 på Assistents Kirkegården. Hun var hustru i Skagen [Skagen, kirkebog for 1933 - 1938 side 380 opslag 323]

Mads Christensen, 87 år, døde den 11. august 1938 på Ole Svendsens Vej i Skagen, og han blev begravet den 16. august 1938 på Assistents Kirkegården. Han var forhenværende fisker i Højen og gift med afdøde Anna Margrethe Saxild [Skagen, kirkebog for 1933 - 1938 side 354 opslag 297]


Mads Dits Hus på Jens Rasmussens Vej 12

Huset blev brandtakseret første gang i 1876, hvor det beskrives som nyopført i grundmur med tegltag. Det stod indrettet til beboelse for ejeren fisker Mads Christensen Dit. Han udvidede huset i 1887 med to fag, ligeledes opført i grundmur med tegltag. I forbindelse med udvidelsen er den eneste omtalte ændring i indretningen, at der nu også nævnes en lade. Det fortælles, at der endnu i 1930'erne fandtes en stald i huset.
Det er et grundmuret øst-vest-liggende langhus i en etage med teglhængt, opskalket heltag med halvvalme.
Soklen er sorttjæret og fremspringende. Murværket, der i øst og syd er berappet, i nord og vest stænkpudset, er malet med lysegul plastikmaling. I nordsiden en hvid tandsnitsgesims, i sydsiden en hvid gesims med et retvinklet led. Ingen tagrender. Taget er helt forskællet og med hvide kanter. På tagryg en hvid skorstenspibe med sokkel og gesims. Der er enkelte små tagvinduer.
Vinduerne sidder i hvide murfalse, dybest i syd, med en svagt skrånende bundfals. De er overvejende 2-rammede med seks ruder i hver ramme, karmene er rødmalede, rammerne hvide. På nordsiden og i vestre undergavl har vinduerne røde, lukkelige revleskodder. I overgavl mod vest sidder to diagonalt-stillede kvadratruder - et på hver side af et 2-rammet vindue.
Huset har tre rødmalede døre beklædt med profilerede brædder i sildebensmønster med en diagonalt-stillet kvadratrude delt i fire ruder med hvide sprosser; den nordre og den søndre dør desuden med et 4-rudet overvindue. I sydsiden er der derudover en tofløjet, hvidmalet havedør i røde karme med ti ruder i hver dørfløj.
Huset er mod øst tilbygget en grundmuret, gulmalet halvtags bygning med tagpap og røde vindskeder. I nord og vest rager muren op over taget og har tagstensafdækning. Mod vejen er der to rødmalede garageporte med bræddebeklædning i sildebensmønster, sydligst i tilbygningen vinduer som hovedhusets, dog af et lavere format.
Rundt om huset og i ganglinier er der betonfliser. Grunden er bevokset med vilde roser og marehalm.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017