Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Markus Peter Jensen Ane Katrine Madsen Niels Nielsen Køjborg Karen Marie Jensen
1853 - 1897 1846 - 1934 1865 - ? 1866 - ?
Carl Leander Jensen Johanne Kristine Køjborg
Født: 27. februar 1886 i Frederikshavn Født: 9. februar 1891 i Køjborg, Ryde Sogn
Død: 10. april 1944 i Frederikshavn Død: 12. marts 1968 i Frederikshavn
Gift: 24. november 1913 i Ryde Kirke
Ingen fælles børn
Johanne Kristine Køjborg's barn: Johanne Pedersen. Adoptivbarn: Lillian Viola Alfreda Laursen

 

Carl Leander Jensen blev født den 27. februar 1886 og døbt den 29. august 1886. Forældrene var murer Marcus Peter Jensen og hustru Ane Cathrine Madsen, 32 (40!) år. Fadderne var husmand Jens Olesen og hustru af Skærum, arbejdsmand Jens Peter Andersen og hustru, samt murer Lars Christian Olsen og hustru [Frederikshavn, kirkebog for 1880 - 1888 side 47 opslag 47] Johanne Christine Nielsen blev født den 9. februar 1891, hjemmedøbt samme dag, og døbt den 26. marts 1891. Forældrene var Niels Nielsen og hustru Karen Marie Jensen, 24 år, af Køjborg. Moderen bar barnet. Fadderne var faderen, købmand Kjeld Jensen og hustru af Handbjerg. Ifølge kongelig bevilling af 21. september 1905 har hun ret til at fremtidigt at føre familienavnet Køjborg [Ryde Sogn, kirkebog for 1877 - 1891 side 135 opslag 58]
Ved folketællingen i 1890 boede familien i stuen, Nørregade 116, Frederikshavn:
Ane Kathrine Jensen, 43 år, gift, husmoder, født i Tolne Sogn
Jensine Tomine Jensen, 16 år, barn, født i Tolne Sogn
Mads Christian Jensen, 10 år, barn, født i Astrup Sogn
Jens Marius Jensen, 8 år, barn, født i Frederikshavn
Thomas Peter Jensen, 6 år, barn, født i Frederikshavn
Carl Leander Jensen, 3 år, barn, født i Frederikshavn
Mads Christian Thomsen, 70 år, enkemand slægtning, aftægtsmand, født i Elling Sogn
Christine Mortensen, 19 år, logerende, sypige, født i Elling Sogn
Ana Thomsen, 17 år, logerende, sypige, født i Råbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1906 boede familien på Køjborg i Ryde Sogn [skema 12 opslag 51]:
Niels Køjborg, født den 22.11 1865, husfader, gårdejer
Karen Marie Ørum, født den 8.7 1866, humoder
Johanne Kristine Køjborg, født den 9.2 1891, barn
Karen Køjborg, født den 2.10 1982, barn
Else Køjborg, født den10.12 1897, barn
Nielsine Køjborg, født den 19.8 1900, barn
Niels Køjborg, født den 22.9 1903, barn
Niels Peder Jensen, født den 22.3 1834, enke, slægtning, arbejder ved landbruget
Sofus Pedersen, født den 23.4 1889, ugift, tyende
Else Marie Laursen. født den 23.1 1889, ugift, tyende

Carl Leander Jensen blev konfirmeret den 22. april 1900. Han var søn af afdøde murer Markus Peter Jensen og hustru Ane Kathrine Madsen i Frederikshavn. Karaktererne var mg? og mg [Frederikshavn, kirkebog for 1897 - 1902 side 20 opslag 23] Johanne Kristine Nielsen Køjberg blev konfirmeret den 16. april 1905. Forældrene var gårdmand Niels Nielsen og hustru Karen Marie Jensen i Køjborg i Ryde. Karaktererne var mg? og mg [Ryde Sogn, kirkebog for 1892 - 1916 side 178 opslag 181]

Ungkarl og købmand Carl Leander Jensen, Danmarksgade 44 i Frederikshavn, 27 år, og pige Johanne Christine Køjborg i Ryde, 22 år, blev viet den 24. november 1913. Forloveren var Niels Køjborg i Ryde [Ryde Sogn, kirkebog for 1892 - 1916 side 225 opslag 228]

Carl Leander Jensen havde en tobak- og vinforretning i de to sidste fag i apoteker bygningen i Danmarksgade i Frederikshavn. I 1914 boede de i Danmarksgade 47. Siden boede de i opgangen ved siden af Apoteket, og endnu senere flyttede de til Asylgade 3

Ved folketællingen i 1921 boede familien i Danmarksgade lige numre, Frederikshavn:
Carl Leander Jensen, født den 27. februar 1886 i Frederikshavn, gift, cigarhandler
Johanne Kristine Jensen, født den 9. februar 1891 i Ryde Sogn, gift, husmoder, tilflyttet i 1913
Lillian Viola Alfreda Jensen, født den 10. december 1918 i København, ugift, datter
Esther Marie Abildsgaard, født den 29. december 1899 i Flade Sogn, husassistent

Carl Leander Jensen, 58 år, døde den 10. april 1944 på Sygehuset, og han blev begravet den 14. april 1944. Han var gift cigarhandler og boede i Asylgade 3 [Frederikshavn, kirkebog for 1939 - 1944 side 103 opslag 107]

Carl's jordefærd blev således omtalt i Frederikshavns Avis: Under stor deltagelse begravedes i går fra den gamle kirke cigarhandler Carl L. Jensen. Kirken var fyldt, da orglet intonerede til Salmen "Under dine Vingers Skygge". Efter salmen talte pastor Hanghøj ud fra ordene "Alt er ens for alle". Præsten skildrede den brathed, hvormed Døden havde ramt cigarhandler Jensen og revet ham bort fra sine nærmeste midt i hans gerning. Dødens gåde er os uforståelig, men døden er ens for alle. Ofte stiller menneskene sig spørgsmaalet om Livets mening, når de stilles overfor Dødens bratte Indtræden. Og man spørger: Er der sammenhæng i Tilværelsen? Indenfor den kristne menighed svarer vi, at dette bliver der gennem Troen på Gud. Det siger jeg ikke, fordi jeg som præst skal sige det, men ud fra personlig erfaring. Livskunsten består i at finde ind til det, der er bag den synlige Verden. Når man dertil, kan man leve derpå, da ejer man det, der kan bære gennem alt andet og er i pagt med Gud. I Troen herpå kan man møde Døden. Men det er også det eneste, der giver styrke overfor Døden. Præsten sluttede med trøstende Ord til afdødes efterladte: I har mistet en god mand og fader. Måtte Gud give jer styrke til at erfare, at han er Vejen, Sandheden og Livet, og han alene bringer jer den rette Trøst. Efter Salmerne "Tænk naar en Gang den tåge er forsvundet" og "Dejlig er Jorden" bares kisten af afdødes nærmeste pårørende ud af Kirken, hvor båren derefter overtoges af medlemmer af Handelsstandsforeningen, som bar den til graven. Efter jordpåkastelsen sang man "Klokken slår", og så takkede afdødes broder, konsul Marius Jensen, på familiens vegne for den store deltagelse, hvorefter følget skiltes


Johanne Pedersen blev født den 2. december 1908 i Helgolandsgade 17 og døbt den 20. december 1908. Moderen var ugifte Johanne Christine Køjborg, 17 år, og den udlagte fader var bageribestyrer Peder Pedersen. Fadderne var pige Petrine Clausen, moderen, maler S. M. Sørensen og smed N. Thomsen [Århus, Sankt Pauls Sogn, kirkebog for 1907 - 1910 side 322 opslag 325]
Et pigebarn blev født den 2. december 1908 i Sankt Pauls Sogn i Århus. Moderen var ugifte fruentimmer Johanne Christine Køjborg. Den udlagte barnefader var bageribestyrer Peder Pedersen. Noteret den 18. januar 1909 ifølge skrivelse fra Århus Fattigvæsen, fordi moderen er forsørgelsesberettiget i Ryde [Ryde Sogn, kirkebog for 1892 - 1916 side 100 opslag 103]

Johanne Køjborg havde en datter, som også hed Johanne. Hun giftede sig med en marskandiser, som havde forretning i Gammel Mønt i København


Lillian Viola Alfredo Laursen Jensen blev født den 10. december 1918 i Landskronagade 47, 2. sal. Moderen var ugifte Johanne Marie Laursen, 27 år. I følge bevilling af den 12. april 1920 adopteret af cigarhandler Carl Leander Jensen og hustru Johanne Kristine Køjborg. Hun blev døbt den 27. februar 1919 i hjemmet af pastor Bjerregaard og fremstillet den 30. september 1920 i Frederikshavn Kirke. I følge bevilling af den 13. juli 1979 er det fulde navn Lillian Jensen. Moderen blev født den 21. juli 1891 i Hedensted, og på 10-månedersdagen på Esbjerg Centralhotel. Boede Odinsgade 20 [Sion Sogn, København, kirkebog for 1917 - 1926 side 41 opslag 44]
Den 10. december 1918 født i Landskronagade 47, 2. sal, Sions Sogn, København, en pige af ugifte Johanne Marie Laursen. Noteret efter byrådets begæring af den 21. marts 1919 [Esbjerg Vor Frelser Sogn, kirkebog for 1916 - 1923 side 252 højre side opslag 239]
Lillian Viola Alfreda Jensen blev født den 10. december 1918 i Sions Kirkens Sogn, København, og hjemmedøbt den 27. februar 1919 i Sion Sogn. Hun blev fremstillet den 30. september 1920 i Frederikshavns Kirke. Datter af ugift buffistinde Johanne Marie Laursen i København. Den 12. april 1920 adopteret af cigarhandler Carl Leander Jensen og hustru Johanne Kristine Køjborg i Frederikshavn. Fadderne var adoptivforældrene, pige Nielsine Køjborg, Ryde, og karetmager Hjalmar Svendsen, Frederikshavn. Ved navnebevis af Københavns Amt den 13. juli 1979 navneforandring til Lillian Jensen [Frederikshavn, kirkebog for 1916 - 1922 side 208 opslag 209]

Lillian Viola Alfreda Jensen blev konfirmeret den 9. april 1933. Adoptivforældrene var cigarhandler Carl Leander Jensen og hustru Johanne Kristine Køjbjerg, Asylgade 3 [Frederikshavn, kirkebog for 1933 - 1939 side 106 opslag 109]

Lillian kom i pleje hos Carl og Johanne, men den biologiske mor kom og hentede hende. Hun kunne imidlertid ikke overkomme at passe Lillian, så Lillian blev adopteret som knap 2-årig fra et børnehjem i København

Lillian giftede sig den 1. april 1939 med Orla Seydel Jørgensen, som var født i 1910 i Slagelse. Han var uddannet boghandler. Først havde han "Fyldepennemagasinet" i Ålborg, siden blev han sælger for papirfirmaet Levison og Junior i ca. 20 år og derefter konsulent for forlaget Lademann fra bopælen i Ålborg. Lillian har stadigvæk sommerhuset i Blokhus. Orla døde i maj 1974, og i 1977 flyttede Lillian flyttede til Frederiksberg. Deres børn er:

Lillian Seydel Jørgensen døde den 14. maj 2017, 98 år gammel

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 14. aug 2015