Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Markus Peter Jensen Ane Catrine Madsdatter Laurits Chr. Bentzen Emma Charlotte Andersen
1853 - 1897 1846 - 1934 1857 - ? 1858 - ?
Mads Christian Jensen Ellen Josefine Bentzen
Født: 25. juni 1879 i Astrup Sogn Født: 15. maj 1884 i Vor Frue Sogn, Ålborg
Død: - Død: 12. september 1904 på Frederiks Hospital, København
Gift: ?
Mads Christian Jensens og Augusta Johanne Gustafsons børn: Henny Svea Thomasine Jensen, Mads Aksel Thor Slouborg Jensen, Børge Marcus Christian Slouborg Jensen, Elma Slouborg Jensen, og Niels Gunnar Gustav Slouborg Jensen

 

Mads Christian Jensen blev født den 25. juni 1879 og døbt den 17. august 1879. Forældrene var husmand og høker Marcus Peter Jensen og hustru Ane Cathrine Madsen, 32 ½ år, af Bakken. Fadderne var Ane Cathrine Nielsen af Borrisholt, husmand Jens Olesen af Degneboligen i Skærum Sogn samt husmand Mads Chr. Jensen af Slouborg, Tolne Sogn [Astrup Sogn, kirkebog for 1862 - 1886 side 37 opslag 36] Ellen Josephine Bentzen blev født den 15. maj 1884 og døbt den 2. november 1884. Forældrene var bager Christian Laurits Bentzen og hustru Emma Charlotte Andersen, 26 år, Hjelmerstad 27. Fadderne var bager Pihls hustru, fotograf Ballermanns hustru, malermester Chr. Bentzen, Erik Bentzen samt bager Holm [Ålborg Vor Frue Sogn, kirkebog for 1877 - 1886 side 404 opslag 402]
Ved folketællingen i 1880 boede familien i Bakken, et hus, i Astrup Sogn:
Markus Peter Jensen, 26 år, født i Åsted Sogn, husfader og høker
Ane Katrine, født Madsen, 33 år, hans hustru
Jensine Thomine Jensen, 6 år, hans datter
Marie Mathilde Jensen, 4 år,
Oline Katrine Kirstine Jensen, 2 år, født i Frederikshavn Sogn
Mads Christian Jensen, mindre end 1 år, født i Astrup Sogn
De øvrige var født i Tolne Sogn

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Ranzausgade stuen f.2, mat.nr.497 nr.2 i Ålborg:
Laurits Christian Bentzen, 33 år, gift, husfar, bagersvend
Emma Charlotte Bentzen, 32 år, gift, husmor, født i Sverige
Karl Johan Bentzen 9 år, barn, født i København
Anna Christine Elisabeth Bentzen, 7 år, barn
Ellen Josefine Bentzen, 5 år, barn
desuden logerede en malersvend og en tobaksspinder
De øvrige var født i Ålborg

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Nørregade, matrikel nummer 116, i Frederikshavn. Denne adresse blev senere til Gammel Torv 19. Ejendommen var ejet af skomager Møller:
Ane Katrine Jensen, 43 år, født i Tolne Sogn, husmor
Jensine Tomine Jensen, 16 år, født i Tolne Sogn
Mads Christian Jensen, 10 år, født i Astrup Sogn
Jens Marius Jensen, 8 år, født i Frederikshavn Sogn
Thomas Peter Jensen, 6 år, født i Frederikshavn Sogn
Carl Leander Jensen, 3 år, født i Frederikshavn Sogn
Mads Christian Thomsen, 70 år, født i Elling Sogn, slægtning, aftægtsmand
Desuden logerede to sygepiger
Markus Peter Jensen, 46 år, født i Åsted Sogn, husfader, murer, var på rejse, vides ikke i hvilket sogn
Ved folketællingen i 1901 boede familien i Søndergade 25, Ålborg:
Laurits Bentzen, født den 06.08.1852 i Ålborg, husfar, bagermester
Emma Bentzen, født den 06.08.1857 i Sverrig, husmor g
Karl Bentzen, født den 14.12.1881 i København, barn, tømrerlærling
Ellen Bentzen, født den 15.05.1884 i Ålborg, barn
Mads Christian Jensen blev konfirmeret den 1. oktober 1893. Forældrene var murer Marcus Peter Jensen og hustru Ane Cathrine Madsen. Karaktererne for kundskaber og forhold var mg / mg [Frederikshavn, kirkebog for 1892 - 1896 side 9 opslag 12] Ellen Josefine Bentzen blev konfirmeret den 17. april 1898 med aldersdispensation. Forældrene var bager Christian Laurits Bentzen og hustru Emma Charlotte Andersen, Møllegade 6 [Ålborg Vor Frue Sogn, kirkebog for 1892 - 1900 side 244 opslag 245]

Notatet om Mads Christian Jensen og Ellen Josefine Bentzens vielse kan ikke findes i kirkebogen for Vor Frue Sogn, Ålborg.

Adresser ifølge Københavns Politis Registerblade. Oplysninger i parentes er fortolkninger:
Udfyldelsesdato: 1-5-1903 (Flyttet til København)
01.5.1903: Skyttegade 19, 1.
01.5.1904: Brønshøjgade 10, 3.

Ellen Josefine Jensen, 20 år, døde den 12. september 1904 på Frederiks Hospital, og hun blev begravet den 17. september 1904 på Bispebjerg Kirkegård. Hun var gift med bagersvend Mads Christian Jensen, Brønshøjgade 10, 3. sal. [Den kongelige Frederiks Hospitalskirke, kirkebog for 1899 - 1907 side 143 opslag 143]

07.01.1905: Fiskergade 10, 2. hos Nielsen (flyttede på pensionat efter Ellens død)
29.01.1906: Fra Århus til Blågårdsgade 16 C, 2. hos Jensen
01.05.1909: Fra Frederikshavn til Smedegade 14, Baghuset, stuen (Mads og Augusta boede sammen)
01.11.1909: Baggesensgade 46 A, 3.
01.05.1910: Rantzausgade 37, 2.
01.11.1910: Frameldt (flyttet fra København)

Ved folketællingen den 1906 var Mads Christian Jensen, tilflyttet i 1906 fra Århus, enke, bager hos bager Keil på Vesterbrogade, logerende hos Anna Jensen, kogekone, Blågårdsgade 16 C, 2. sal til højre [opslag 49]

Enkemand og bager Mads Christian Jensen, 31 år, og pige Augusta Johanne Gustafson, 30 år, datter af husmand Gustaf Jönsson Edstrøm og hustru Annika Cecilia Olsdotter i Rødeby Församling i Blekinge Län, hun blev født sammesteds den 7. februar 1881, blev viet den 9. marts 1911 af sognepræst Dreisler i hjemmet. Forloverne var cigarhandler Carl Leander Jensen og vandfører Carl Johan Nielsen Hansen. Ifølge attest fra Den kongelige Lands-, Over- samt Hof og Stadsrets skifte skriver kontor af den 11. februar 1911 er skiftet med brudgommen afsluttet [Frederikshavn, kirkebog for 1909 - 1913 side 119 opslag 122]

Mads arbejdede som bager i Sverige. Senere boede de i Mysundegade på Vesterbro i København, hvor han var forsikringsagent. Børnene fik efternavnet "Slouborg Jensen", fordi slægten stammer fra Slouborg (Mølle) i Tolne Sogn.

Mads Christian Jensen og Augusta Johanne Gustafson's børn er:

1) Henny Svea Thomasine Jønsson Jensen blev født den 8. september 1908 og døbt den 9. september 1908. Moderen var fødende nummer 1125, 25 år. Moderen var Augusta Johanna Gustafsson, og den udlagte barnefader var Mads Christian Jensen, gift i hjemmet i Søndergade 39, Frederikshavn ifølge skriftlig erklæring af 13/10 1926 [Den kongelige Fødselsstiftelse, kirkebog for 1907 - 1909 side 233 opslag 234]
Henny Svea Thomassine Jønsson blev konfirmeret den 25. marts 1923. Forældrene var agent Mads Christian Jensen og hustru Augusta Johanna Gustafsson, Mysundegade 7, mezzaninen til højre. Hun gik i 3. mellem i Matthæusgades Skole [Skt. Matthæus Sogn, kirkebog for 1912 - 1925 side 311 opslag 312]
Henny fik en matematisk gymnasieuddannelse, og hun var i mange år ansat ved telefonvæsenet, senest som leder af Fejlkontoret. Hun var ugift og havde ingen børn. Hun døde den 30. oktober 1988

2) Mads Axel Thor Slouborg Jensen blev født den 10. maj 1911 og døbt den 20. august 1911. Forældrene var bager Mads Christian Jensen og hustru Augusta Johanna Gustafsson, 30 år, Søndergade 39. Moderen bar barnet. Fadderne var vandfører Karl Hansen og hustru Jensine, født Jensen i Frederikshavn [Frederikshavn, kirkebog for 1909 - 1916 side 44 opslag 45]
Mads Axel Thor Slouborg Jensen blev konfirmeret den 18. oktober 1925. Forældrene var agent Mads Christian Jensen og Augusta Johanna Gustafsson, Mysundegade 7, mezz. Han gik i 7. klasse i Matthæusgades Skole [Skt. Matthæus Sogn, kirkebog for 1924 - 1943 side 16 opslag 19]
Mads Axel Thor Slouborg Jensen var ugift og havde ingen børn. Han var blikkenslager. Han døde ung af strubekræft i 1949

3) Børge Marcus Christian Slouborg Jensen blev født den 9. juni 1912 og døbt den 20. oktober 1912. Forældrene var bager Mads Christian Jensen og hustru Augusta Johanna Gustafsson, 28 år, i Skagensvej 1. Moderen bar barnet. Fadderne var vandfører Carl Johan Nielsen Hansen og hustru Jensine Thomine Hansen i Frederikshavn [Frederikshavn, kirkebog for 1909 - 1916 side 66 opslag 67]
Børge Marcus Christian Slouborg Jensen blev konfirmeret den 24. oktober 1926. Forældrene var rejseinspektør Mads Christian Jensen og hustru Augusta Johanna Gustafsson, Mysundegade 7, mezz. Han gik i 6. klasse i Matthæusgades Skole [Skt. Matthæus Sogn, kirkebog for 1924 - 1943 side 27 opslag 30]
Børge Marcus Christian Slouborg Jensen kom i snedkerlærer hos A. J. Iversen i Bredgade i København

Hans børn er:

4) Elma Slouborg Jensen blev født den 2. februar 1917 og døbt den 2. december 1917. Forældrene var agent Mads Christian Jensen og hustru Augusta Johanna Gustafsson, 36 år. Fadderne var bager Alfred Steffensen og hustru og jernbanearbejder Antonius Jaconellis hustru, Kongshøjgade 6 [Skt. Matthæus Sogn, kirkebog for 1911 - 1917 side 275 opslag 277]
Elma Slouborg Jensen blev konfirmeret den 19. april 1931. Forældrene var repræsentant Mads Christian Jensen og hustru Augusta Johanna Gustafsson, Mysundegade 7, mezzaninen. Hun gik i 3. mellemklasse i Rysensteen Gymnasium [Skt. Matthæus Sogn, kirkebog for 1924 - 1943 side 219 opslag 222]
Elma Slouborg Jensen blev gift med Viggo Lauritzen, som blev født i 1901. Han var kasserer i et forsikringsselskab. Både Viggo og Elma var meget musikinteresserede, og de rejste meget til Italien. Viggo døde i 1975 af Parkinson's sygdom. Derefter gik Elma ind i menighedsarbejdet ved Lindevang Kirke
Elma Slouborg Jensen døde den 14. juli 2001. Bisættelsen fandt sted lørdag den 21. juli 2001 fra Lindevangskirken

Viggo Lauritzen og Elma Slouborg Jensens børn er:

5) Niels Gustav Gunnar Slouborg Jensen blev født den 5. januar 1920 og døbt den 21. marts 1920. Forældrene var repræsentant Mads Christian Jensen, 40 år, og Augusta Johanna Gustafsson, 37 år, Mysundegade 7. Fadderne var jernbanearbejder Antoni Jaconelli og hustru, Kongshøjgade 6, og agent Alfred Wittarstein og hustru, Øresundsgade 4. Ifølge navnebevis af 20/10 1992 er det fulde navn Niels Gustav Gunnar Slouborg [Skt. Matthæus Sogn, kirkebog for 1915 - 1924 side 200 opslag 201]
Niels Gustav Gunnar Slouborg Jensen blev konfirmeret den 8. april 1934. Forældrene var repræsentant Mads Christian Jensen og hustru Augusta Johanna Gustafsson, Mysundegade 7. Han gik 8. klasse i Haderslevgades skole [Skt. Matthæus Sogn, kirkebog for 1924 - 1943 side 95 opslag 98]
Niels Gunnar Gustav Slouborg Jensen giftede sig med Agnes Henriette Hansen fra Fredericia. Han var blikkenslager, og han blev senere ansat i Københavns Belysningsvæsen hvor han aflæste målere. Han fik det tillidshverv at være formand for Kommunale Arbejdsledere. Efter sin kones død flyttede Niels Gunnar til Paderup ved Randers

Niels Gustav Gunnar Slouborg og Agnes Henriette Hansens børn er

Mads arbejdede som bager i Sverige. Senere boede de i Mysundegade på Vesterbro i København, hvor han var forsikringsagent. Børnene fik efternavnet "Slouborg Jensen", fordi slægten stammer fra Slouborg (Mølle) i Tolne Sogn.

Ved folketællingen i 1911 boede familien i stuen i Søndergade 39, Frederikshavn [Skema 187 opslag 57]:
Mads Christian Jensen, født den 25/6 1879 i Astrup Sogn, tilflyttet den 1. november 1910 fra København, husfader, bagermester
Augusta Johanne Jensen, født den 4/2 1882 i Rødeby, Sverige, husmoder
Henny Svea Jensen, født den 8/9 1908 i København, barn
Einar Holger Sørensen, født den 29/9 1897 i Jerup, tilflyttet den 1. januar 1911, tjenestedreng

Ved folketællingen i 1916 boede familien i Mysundegade 7 [opslag 33 - 35]:
Mads Christian Jensen, gift, husfar, agent for Singer og Compani, Vesterbrogade 69
Augusta Johanne Edstrøm Jensen, gift, hustru, agent for Singer og Compani, Vesterbrogade 69
Annika Cæcílie Ohlson, enke, medhjælper i huset
Henny Svea Thoassine Jensen, datter
Mads Axel Thor Jensen, søn
Børge Markus Chr. Jensen, søn

Ved folketællingen i 1921 boede familien på mezzaninen, Mysundegade 7 [opslag 15]:
Mads Christian Jensen, født den 25/6 1879, gift, husfar, flyttet til København i 1913, agent for A/S Viking, Vesterbrogade 65 og A/S Singel og Co
Augusta Johanne Edstrøm Jensen, født den 7/2 1881, gift, husmor, flyttet til København i 1913, hustru
Henny Svea Jensen, født den 8/9 1908 i København
Mads Axel Thor Jensen, født den 10/5 1911 i København
Børge Marcus Chr. Jensen, født den 9/6 1912 i København
Elma Jensen, født i København
Niels Gustaf Gunnar Jensen, født i København
Annica Cæcilia Olsson, født den 1/6 1844 i Sverige

Ved folketællingen i 1925 boede familien på mezzaninen, Mysundegade 7, matrikelnummer 1047 [skema 4 opslag 87]:
Mads Chr. Jensen, født den 25/6 1879, husfader, agent
Augusta Johanna Jensen, født den 7/3 1882, husmoder
Henny Sve Thomasen Jensen, født den 8/9 1908, datter, datter, gymnasiast
Mads Axel Thor Sloouborg Jensen, født den 10/5 1911, søn, arbejdsdreng
Børge Marcus Chr. Slouborg Jensen, født den 9/6 1912, søn, skoleelev
Elma Slouborg Jensen, født den 2/2 1917, datter, skoleelev
Niels Gustav Gunnar Jensen, født den 5/1 1920, søn
Signe Annike Cecilia Olsson, født den 1/6 1846 i Sverige, enke, svigermoder

Ved folketællingen i 1930 boede familien på mezzaninen, Mysundegade 7 [skema 16 opslag 76]:
Mads Christian Jensen, født den 25.216.1879 i Astrup Sogn, husfar, assurance agent i indbrudstyveri hos A/S Danmark, Roskilde
Augusta Johanne Jensen, født den 07.02.1882 i Sverig
Henny Svea Thomasine Jensen, født den 08.09.1908 i København, stud. mag.
Mads Axel Thor Slouborg Jensen, født den 10.05.1911 i Frederikshavn, blikkenslagerlærling hos H. Larsen og Søn, Mathæusgade 18
Børge Marcus Christian Slouborg Jensen, født den 9.6.1912 i Frederikshavn, snedkerlærling hos C. M. Andersen, Blågårdsgade 21,
Elma Slouborg Jensen, født den 2.2. 1917 i København, skoleelev
Niels Gustav Gunnar Slouborg Jensen, født den 5.1.1920 i København, skoleelev

Mads Aksel Thor Slouborg Jensen og Børge Marcus Christian Slouborg Jensen

 

Slouborg Mølle, Mølhedevej 11, Tolne i år 2001
Kort over Slouborg Mølle. Den rette vej er hovedvejen imellem Hjørring og Frederikshavn

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 18-Apr-2016