Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Pedersen Kirsten Christensdatter Søren Christian Nielsen Johanne Christensdatter
1827 - ? 1829 - ? 1806 - 1858 1811 - 1892
Peder Christian Jensen Christiane Sørensen
Født: 26. december 1852 i Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt Født: 23. maj 1856 i Voerså, Albæk Sogn
Død: - Død: 5. juni 1946 i Voerså, Albæk Sogn
Gift: -
Christiane Sørensen og Peder Christian Jensens barn: Søren Kristian Jensen
Christiane Sørensen og Lars Christian Larsens barn: Kristen Sørensen
Christiane Sørensen og Andreas Martin Jensens børn: Jens Jensen, John Henrik Sørensen, Karl Kristian Sørensen † og Johanne Karoline Sørensen
Christiane Sørensen og Jens Jacob Jensens barn: Magnus Sørensen

     

Peder Christian Jensen blev født den 26. december 1852 og hjemmedøbt den 31. december 1852. Dåben blev stadfæstet den 9. januar 1853. Moderen var ugifte fruentimmer Kirsten Christensdatter, 24 år, indsidderske hos gårdmand Christen Nielsen i Tvede. Moderen opholdt sig i Dronninglund Sogn på timånedersdagen før nedkomsten. Til barnefader blev udlagt ungkarl Jens Pedersen, tjenende samme steds. Fadderne var Bodil Jespersdatter, gårdmand Christen Mikkelsens kone i Ørumstved, pige Christiane Larsdatter opholdende sig hjemme hos faderen, gårdmand Lars Pedersen i Milbrønd, gårdmand Christen Mikkelsen i Ørumstved, ungkarl Mikkel Christensen, opholdende sig hjemme hos faderen førnævnte Christen Mikkelsen og gårdmand Jens Christian Christoffersen i Lemb [Ørum Sogn, kirkebog for 1846 - 1866 side 9 opslag 10] Christiane Sørensen blev født den 23. maj 1856 og døbt den 20. juli 1856. Forældrene var gårdmand Søren Christian Nielsen og hustru Johanne Christensdatter, 44 år, af Voerså. Fadderne var høker Anders Mikkelsens kone, pige Caroline Jensdatter, gårdmand Jens Nielsen Søndergård, gårdmand Søren Hansen Møller, ungkarl Niels Chr. Hansen, alle af Voerså [Albæk Sogn, kirkebog for 1854 - 1867 side opslag 62]
Ved folketællingen i 1860 boede Peder Christian Jensen hos sin familie i et hus i Voer Sogn [film 935 ark 273]:
Jens Pedersen, 33 år, gift, husmand og daglejer, husfader, født i Albæk Sogn
Kirsten Christensdatter, 32 år, gift, hans kone, født i Dronninglund Sogn
Peder Christian Jensen, 8 år, barn, født i Ørum Sogn
Jens Christian Jensen, 4 år, barn, født her i sognet
Ved folketællingen i 1860 boede Christiane Sørensen hos sin moder på en gård i Voerså By og Skoledistrikt, Albæk sogn [film 924 ark 32]:
Johanne Christensdatter, 49 år, enke, gårdmandsenke, født i Elling Sogn
Niels Peter Sørensen, 23 år, hendes søn, gårdbestyrer, født i Elling Sogn
Christen Sørensen, 18 år, enkens barn
Kirsten Marie Sørensen, 16 år, enkens barn
Christine Sørensen, 9 år, enkens barn
Christiane Sørensen, 4 år, enkens barn
De øvrige var født her i sognet
 

Ved folketællingen i 1870 boede Christiane Sørensen hos sin ældste broder i et hus i Voerså By, Albæk Sogn:
Karl Kristian Sørensen, 37 år, gift, husfader og sømand, født i Elling Sogn
Maren Larsen, 37 år, gift, husmoder
Ole Peter Sørensen, 12 år, søn
Søren Kristian Sørensen, 7 år
Johan Kristian Sørensen, 1 år, søn
Johanne Kristensdatter, 61 år, enke, husmoder, aftægtskone, født i Elling Sogn
Kristiane Sørensen, 13 år, ugift, hendes datter
De øvrige var, født i Albæk Sogn

Peder Christian Jensen blev konfirmeret den 14. april 1867 i Albæk Kirke. Forældrene var husmand Jens Pedersen og hustru Kirsten Christensdatter af Agersted Bakke. Kundskaber var til g, og opførsel var til mg [Voer Sogn, kirkebog for 1866 - 1880 side 101 opslag 100] Kristiane Sørensen blev konfirmeret den 2. oktober 1870 i Voer Kirke. Forældrene var afdøde gårdmand Søren Kristian Nielsen og enke Johanne Kristensdatter af Voerså. Kundskaber var mg? og opførsel var mg [Albæk Sogn, kirkebog for 1868 - 1884 side 166 opslag 160]

Notatet om Peder Christian Jensen og Christiane Sørensens vielse kan ikke findes i Albæk, Dronninglund, Hallund, Hellevad, Hellum, Hørby, Karup, Skæve, Sæby, Torslev, Understed, Voer, Volstrup og Ørum Sogne.

Peder Christian Jensen og Christiane Sørensens barn var:

Ved folketællingen i 1880 boede Peder Christian Jensen hos sine forældre i et hus i Fjerding i Agersted, Voer Sogn:
Jens Pedersen, 53 år, gift, husfader, dagleier, født i Albæk Sogn
Kirsten Christensen, 51 år, gift, hans hustru, født i Dronninglund Sogn
Peder Chr. Jensen, 27 år, fraskilt, deres søn, daglejer, født i Ørum Sogn
Christian Peter Jensen, 15 år, ugift, deres søn, født her i sognet
J. P. E. Christensen, 2 år, ugift, deres plejesøn, født her i sognet
Maren Jensen, 32 år, ugift, indsidder, håndgerning, født i Sindal Sogn
Åge Jensen, under 1 år, ugift, hendes barn, født i Dronninglund Sogn

Ved folketællingen i 1890 var Peder Christian Jensen, 36 år, ugift, daglejer, landbrugsarbejder på hovedgården Dybvad hos forpagter Janus Winkel sammen med 28 andre tjenestefolk

Fraskilte mand Peder Kr. Jensen af Dybvad var udlagt barnefader til Jens Kristian Jensen, som blev født den 8. december 1890 [Voer Sogn, kirkebog for 1890 - 1892 side 3 opslag 4]. Dette er et tilfældigt fund, og ikke en udtømmende liste

Ved folketællingen i 1880 boede Christiane Sørensen hos sin moder i et hus i Voerså By:
Johanne Kristensen, 70 år, enke, aftægtskone, født i Elling Sogn
Kristiane Sørensen, 22 år, fraskilt, inderste, daglejerske, født her i sognet
Søren Pedersen, 1 år, ugift, hendes søn, født her i sognet

Om den 1. udlagte barnefader Lars Christian Larsen

Lars Christian Larsen blev født den 7. juli 1833 og døbt den 21. juli 1833. Forældrene var ungkarl Lars Larsen hjemme hos sin fader Lars Kok i Baskær og pige Maren Larsdatter tjenende samme sted. Faddere var konen Ellen Larsdatter af Over Holbæk i Albæk Sogn, pigen Anne Marie Larsdatter af Fjemb i Albæk Sogn, gårdmand Thomas Larsen af Fjemb i Albæk Sogn, ungkarl Lars Larsen i Fjemb i Albæk Sogn, husmand Ole Nielsen af Baskær [Hørby Sogn, kirkebog for 1814 - 1862 side 71 opslag 38]

Lars Christian Larsen blev konfirmeret den 30. april 1848 i Volstrup kirke. Forældrene var gårdmand Lars Larsen og hustru Maren Larsdatter i Baskær. Meget godt for kundskab og opførsel [Hørby Sogn, kirkebog for 1834 - 1862 side 279 opslag 132]

Ungkarl Lars Christian Larsen af Baskær, nu i Sønderstore, 30 ½ år, og enke efter Albrekt Madsen, Ane Marie Ottesdatter af Sønderstore, 31 1/4 år, blev viet den 29. december 1863. Forlovere var gårdmand Jens Madsen af Vestergård, og gårdmand Lars Larsen af Baskær, brudgommens fader [Voer Sogn, kirkebog for 1853 - 1865 side 155 opslag 135]

Ved folketællingen i 1880 boede Lars Christian Larsen med din familie på Sønderstore i Voer Sogn:
Lars Kristian Larsen, 46 år, gift, husfader, gårdejer, født i Hørby Sogn
Ane Marie Ottesen, 47 år, gift, hans hustru født i Albæk Sogn
Inger Jensine Madsen, 20 år, ugift, deres barn
Mads Peter Madsen, 17 år, deres barn
Albrekt Larsen, 15 år, deres barn
Lars Larsen, 13 år, deres barn
Maren Larsen, 10 år, ovenståendes barn
Otte Peter Larsen, 9 år, ovenståendes barn
Kristine Marie Larsen, 4 år, ovenståendes barn
Mette Pedersen, 70 år, ugift, lever af håndarbejde
De øvrige var født her i sognet

Lars Christian Larsen og Christiane Sørensen's barn var


Om den 2. udlagte barnefader Andreas Martin Jensen

Andreas Martin Jensen blev født den 19. marts 1850 og hjemmedøbt den 28. marts 1850. Dåbens publikation var den 9. juni 1850. Forældrene var husmand og skrædder Jens Jensen og hustru Karen Kirstine Jacobsdatter af Porsmose. Han blev båret af pigen Marie Larsdatter af Alfasvad. Fadderne var pige Ane Marie Larsdatter af Voerså Mark, gårdmand Lars Nielsen af Alfasvad, gårdmand Niels Chr. Sørensen af Porsmose, karl Niels Chr. Christensen af Voerså Mark [Albæk Sogn, kirkebog for 1850 - 1854 side 1 opslag 2]

Andreas Martin Jensen blev konfirmeret den 3. april 1864. Forældrene var husmand og skrædder Jens Jensen og hustru Karen Kirstine Jacobsdatter af Porsmose. Kundskaber var godt, og opførsel var mg [Albæk Sogn, kirkebog for 1854 - 1867 side 127 opslag 122]

Andreas Martin Jensen og Christiane Sørensen's børn var:

Ved folketællingen i 1890 boede Christiane Sørensen i et hus i Voerså By, Albæk Sogn:
Kristiane Sørensen, 32 år, fraskilt, husmoder, indsidderske
Søren Kristian Jensen, 11 år, barn
Jens Jensen, 9 år, barn
Kristen Sørensen, 6 år, barn
Johan Henrik Sørensen, 3 år, barn
Johanne Karoline Sørensen, under 1 år, barn
De tilhørte alle Folkekirken, og de var alle født i Albæk Sogn
Andreas Martin Jensen var ugift og røgter på Lille Rugtved ved folketællingerne i 1880 og 1890

Om den 3. udlagte barnefader Jens Jacob Jensen

Jens Jacob Jensen blev født den 17. juni 1859 og døbt den 24. juli 1859. Forældrene var gårdmand Mads Jensen og hustru Maren Jørgensdatter, 37 år, af Albæk. Faddere var pige Inger Larsen i Albæk, pige Johanne Jensen, gårdmand Jens Clausen, ungkarl Jens Jensen alle af Albæk, ungkarl Lars Chr. Thomsen af Langeland [Albæk Sogn kirkebog for 1854 - 1867 side 21 opslag 23]

Jens Jakob Jensen blev konfirmeret søndag efter mikkelsdag den 5. oktober 1873 i Voer kirke. Forældrene var husmand Mads Jensen og hustru Maren Jørgensen af Favrholt, Kundskaber var g+, og opførsel var mg [Albæk Sogn, kirkebog for 1868 - 1884 side 144 opslag 138]

Ungkarl og tjenestekarl Jens Jakob Jensen af Voerså Mølle, 25 år, og pige Olava Konstanse Olesen af Voerså, 22 år, født den 27. april 1862 i Saluni i Norge, blev viet den 3. december 1884 i Albæk kirke. Forlovere var Mads Jensen og Otto Ottesen [Albæk Sogn, kirkebog for 1884 - 1889 side 171 opslag 154]

Ved folketællingen i 1890 boede Jens Jacob Jensen med sin familie i et hus i Voerså By:
Jens Jacob Jensen, 30 år, gift, husfader, snedker, født i Albæk Sogn
Olava Kanstanga Olsen, 27 år, gift, husmoder, dennes hustru, født i Norge (Hun døde den 4. april 1893)
Ingeborg Marie Jensen, 4 år, barn, født i Albæk Sogn

Jens Jacob Jensen og Christiane Sørensens barn var:

Ved folketællingen i 1921 boede enke og husmoder Kristiane Sørensen, født den 23/5 1856 i Albæk Sogn, i Voerså. Hun fik alderdomsunderstøttelse

Christiane Jensen, født Sørensen døde den 5. juni 1946 i Voerså, og hun blev begravet den 11. juni 1946 i Lyngså Kirkegård. Hun var aldersrentenyder i Voerså og enke efter arbejdsmand Peter Christian Jensen i Albæk. Hun blev 90 år gammel [Albæk Sogn, kirkebog for 1946 - 1956 C73A bog 4B side 367]

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 22-Jun-2011