Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Pedersen Møller Johanne Madsdatter Lars Eskild Christensen Maren Christensdatter
1824 - 1885 1825 - 1905 1826 - 1915 1823 - 1897
Mads Peder Møller Karen Marie Larsen
Født: 25. marts 1856 i Skagen Født: 29. august 1855 i Skagen
Død: 25. juli 1941 i Vesterled 4, Skagen Død: 14. juni 1919 på Skagen Sygehus
Gift: 17. december 1880 i Skagen Kirke
Børn: Laura Petrea Møller †, Jens Eskild Møller, Johanne Møller, Marie Møller, Lars Albert Møller, Peter Martinus Møller, Elisabeth Møller og Christian Oskar Møller

 

Mads Peder Møller blev født den 25. marts 1856 og døbt den 11. maj 1856. Forældrene var arbejdsmand Jens Møller og hustru Johanne Madsdatter, 30 år, i Skagen. Fadderne var Sophie Amalie, Peder Christian Skomagers kone; Mette Marie Christensdatter, tjenestepige; Peder Christian Kyllesbæk, Peder Christensen og Niels Møller, alle af Skagen [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 42 opslag 41] Karen Marie Larsen blev født den 29. august 1855 og døbt den 28. oktober 1855. Forældrene var fisker Lars Eskild Christensen og hustru Maren Christensdatter, 31 ½ år, i Skagen. Fadderne var Hedevig Christensdatter, Juliane Christensdatter, Niels Peter Lønstrup, Rasmus Klarup og Anthon Møller [Skagen, kirkebog for 1849 - 1873 side 120 opslag 119]
I 1860 boede Mads Peder Møller hos sin familie i Skagen Købstad:
Jens Møller, 36 år, gift, arbejdsmand, husfader, født i Skagen
Hanne Madsen, 36 år, gift, hans kone, født i Gammel Skagen
Mads Peter Møller, 4 år, søn, født i Skagen
Sophie Amalie Møller, 1 år, datter, født i Skagen
I 1860 boede Karen Marie Larsen hos sine forældre i Skagen:
Lars Eskil Christensen, 34 år, gift, fisker, husfader
Maren Christensdatter, 37 år, gift, hans kone, født i Tversted Sogn
Ane Dorthea Larsen, 11 år, datter
Elsie Larsen, 9 år, datter
Christian Larsen, 7 år, søn
Karen Marie Larsen, 5 år, datter
Lars Peter Larsen, 2 år, søn
De øvrige var født i Skagen
Mads Peter Møller blev konfirmeret efteråret 1869. Forældrene var arbejdsmand Jens Møller og hustru Johanne Madsen i Skagen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var g? og mg [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 213 opslag 204] Karen Marie Larsen blev konfirmeret den 4. april 1869. Forældrene var fisker Lars Eskildsen Christensen Lønstrup og hustru Maren Christensen af Skagen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg+ og mg [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 244 opslag 235]
I 1880 boede Mads Peder Møller hos sin familie i Vesterby, Skagen Købstad:
Jens Møller, 55 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Skagens By
Johane Madsdatter, 55 år, gift, husmoder, født i Gl. Skagen
Mads Peter Møller, 23 år, ugift, deres barn, fisker, født i Skagens By
Sophie Amalia Møller, 20 år, ugift, deres barn, født i Skagens By
1880 boede Karen Marie Larsen på matrikel nummer 218a, Søndervej 19, Skagen:
Lars Lønstrup, 53 år, gift, husfader, fisker
Maren Christensen, 56 år, gift, husmoder, født i Tversted Sogn
Marie Larsen Lønstrup, 24 år, ugift, datter
Lars Peter Lønstrup, 21 år, ugift, søn
Christen Larsen Lønstrup, 19 år, ugift
Søren Christian Lønstrup, 17 år, søn
Ottine Larsen Lønstrup, 14 år, datter
De øvrige var født i Skagen

Ungkarl, fisker Mads Peter Møller, 24 år, af Skagen og pige Karen Marie Larsen, 25 år, af Skagen, blev viet den 17. december 1880. Forloverne var arbejdsmand Jens Møller og fisker Lars Lønstrup, begge af Skagen [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 168 opslag 87]

Mads Peter Møller og Karen Marie Larsens børn var:

I 1890 boede familien i Skagen:
Mads Peter Møller, 33 år, gift, husfader, fisker
Karen Marie Møller, født Larsen, 34 år, gift, husmoder
Laura Petrea Møller, 8 år, barn
Jens Eskild Møller, 6 år, barn
Johanne Møller, 4 år, barn
Marie Møller, under 1 år, født den 29/10 1889, barn
De var alle født i Skagen

I 1911 boede familien på matrikel nr. 5b, Vesterled 4, Skagen:
Mads Peter Møller, gift, husfader, fisker
Karen Marie Møller, gift, husmoder
Lars Albert Møller, ugift, barn, murerlærling
Elisabeth Møller, barn
Christian Oscar Møller, barn
De var alle født i Skagen

I 1916 boede familien på matrikel nr. 5b, Vesterled 4, Skagen:
Mads Peter Møller, gift, husets ejer, husfader og fisker
Karen Marie Møller, gift, husmoder
Lars Albert Møller, ugift, barn, murersvend
Kristian Oscar Møller, ugift, barn, snedkerlærling

Mads Peter Møller Karen Marie Larsen
Karen Marie Larsen med Elisabeth på skødet. Derefter med uret Peter Martinus, Marie, Lars Albert, Johanne og Jens Eskild Møller Elisabeth og Christian Oscar Møller

Karen Marie Møller, født Larsen, 63 år, døde den 14. juni 1919 på Sygehuset, og hun blev begravet den 17. juni 1919 på Assistents Kirkegården. Hun var gift med fisker i Skagen Mads Peter Møller [Skagen, kirkebog for 1918 - 1925 side 365 opslag 306]


Årsregnskaber

1931 Kroner  1932 Kroner 
Indtægter     Indtægter
Karstensen og Henriksen 2.694,93  Karstensen og Henriksen 2.205,87 
Sørensen og Christensen 47,79 
Arbejdsløshedskassen, 14 dage 56,00  Arbejdsløshedskassen, 80 dage 320,00 
Indtægter, ialt 2.798,72    Indtægter, ialt 2.525,87 
Fradrag     Fradrag  
Sygekasse 44,40  Sygekasse 44,40 
Livsforsikring 130,00  Livsforsikring 130,00 
Arbejdsløshedsforsikring 160,00  Arbejdsløshedsforsikring 225,00 
Værktøj 10,00   
Fradrag, ialt 344,40    Fradrag, ialt 399,40 
Kommuneskat 1930 199,50  Kommuneskat 1931 198,00 
Statskat 1930 6,00  Statskat 1931 5,00 
Skat, ialt 205,50    Skat, ialt 203,00 
Fradrag + skat 549,90  Fradrag + skat 602,40 
Skattepligtig indkomst 2.249,00    Skattepligtig indkomst 1.923,00 

 


Uigenkaldeligt testamente

Underskrevne forhenværende fisker Mads Peter Møller, Vesterled 2, Skagen, bestemmer herved som min sidste vilje, at min søn tømrersvend Chr. Oskar Møller, Vesterled 2, Skagen, efter min død skal overtage min ejendom, matrikel numre 5 a, 5 b, Skagen Købstads Bygrunde, til et beløb af 6.000 kroner, mod at udbetale hver af mine andre 6 børn 500 kroner. Skulle nogen af børnene være afgået ved døden før mig, skal disses livsarvinger have udbetalt det vedkommende herefter tilkommende beløb af 500 kroner.
Min søn Chr. Oskar Møller skal ligeledes have en arvepart på 500 kroner i ejendommen. Det herefter overskydende beløb 2.500 kroner skal han have som vederlag for at have passet mig i min alderdom og til min død.
Nærværende testamente oprettes som uigenkaldeligt i overværelse af notarius publicus, i hvis embedsprotokol det vil være at indføre med den retsvirkning, at en udskrift af denne skal have samme gyldighed som det originale testamente, hvis dette skulde bortkomme.

Skagen, den 19. februar 1940
M. P. Møller

Som notarial- og identitetsvidner

C. J. Høy, Overretssagfører, Frederikshavn A. Olesen, Politibetjent, Skagen

Uigenkaldelig arveoverenskomst

Underskrevne børn af forhenværende fisker Mads Peter Møller, Vesterled 2, Skagen:

  1. Bundgarnsfisker Jens Eskild Møller, P. K. Nielsensvej, Skagen
  2. Fru Johanne Bruun, født Møller, Kirkevej, Skagen
  3. Enkefru Marie Nipper, født Møller, Klitgade 11, Frederikshavn
  4. Murermester Lars A. Møller, Sct. Laurentiivej 147, Skagen
  5. Landmand Martinus Møller, Nørre Højrup, Skamby Station, Fyn
  6. Elisabeth Honoré Larsen, født Møller, Borups Alle 196, København NV
  7. Tømrersvend Chr. Oskar Møller, Vesterled 2, Skagen

forpligter os herved til at respektere det af vor Fader den 19. dennes oprettede testamente, hvorefter tømrersvend Chr. Oskar Møller skal overtage ejendommen matrikel numre 5 a, 5 b, Skagen Købstads Bygrunde, for et beløb af 6.000 kroner mod at udbetale hver af os andre 6 søskende 500 kroner eller hvis en af os skulde være afgået ved døden, da vore livsarvinger vedkommendes part. Den overskydende værdi i ejendommen, 2.500 kroner, skal Chr. Oskar Møller have som vederlag for at have passet vor Fader i hans alderdom og til hans død.

Skagen, den 19. februar 1940

Derefter fulgte børnenes underskrifter med vitterlighedsvidner


Mads Peter Møller, 85 år, døde den 28. juni 1941 i Vesterled 2, og han blev begravet den 3. juli 1941 på Assistents Kirkegården. Han var forhenværende fisker i Skagen, og gift med afdøde Karen Marie Larsen (Lønstrup) [Skagen, kirkebog for 1939 - 1943 side 325 opslag 299]


Mads Peter Møller og senere Christian Oskar Møller boede i Vesterled 4.

Huset omtales i brandtaksationen første gang i 1880, hvor det beskrives som et grundmuret beboelseshus med tegltag. Vaskehuset takseres første gang i 1916.
Huset er en fritliggende, grundmuret øst-vest-vendt længe med teglhængt heltag med halvvalme. Murværket er berappet og gulmalet. Den fremspringende sokkel er sorttjæret. Tandsnitsgesimsen er hvidmalet. De røde vingetegl har hvidtet kantforskælling. Mod syd er en teglhængt taske kvist med et 3-rammet sprossevindue. På tagryggen en hvid skorstenspibe med sokkel og udkragning.
Huset har taktfaste hvidmalede 2-rammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Vinduerne, som sidder tilbagetrukket i hvide false med fladbuestik, har støbte brunmalede sålbænke. Omtrent midt på søndre langside er der en tofløjet havedør, hvis overdel er udformet som husets øvrige vinduer. Til døren hører brunbejdsede skodder. Mod syd er der brunbejdset espalier på vinduespillerne. I østgavlen en ny brunbejdset glasdør med tremmer og hvidmalede skodder, herover et halvtag båret af knægte.
Desuden er der et grundmuret udhus med teglhængt heltag placeret mod nord vinkelret på hovedhuset. Udhuset har en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og udkragning, taget har hvidtet kantforskælling. Murværket er berappet og gulmalet. De hvidmalede vinduer er 2-rammede med tre ruder i hver ramme. I sydgavlen er der en ny brunbejdset revledør med to fløje af uens bredde.
I forhaven har der stået store kastanjetræer i en halvcirkel. Haven afgrænses ud mod vejen af et rødmalet stakit, bag dette en hæk.
Da Christian Oskar Møller var død, og Rasmine Lambæk var kommet på plejehjem i 1991, købte Mads Peter Møller ejendommen, og han havde det som sommerhus, indtil han gik på pension i 1997. Efter en større forbedring er huset nu helårsbeboelse for Mads Peter Møller og Doris Hansen, og de er således 3. generations ejere af huset


Skonnerten "Wilhelmine"

Navnebrættet med navnet "Wilhelmine" fortæller om skonnert Wilhelmine af Karrebæksmindes stranding og forlis ved Skagen den 27. november 1878. Navnebrættet er formentlig en af de få ting, der er tilbage af skibet, og det opbevares på Skagen By- og Egnsmuseum.
Fisker Peter Rump, som boede tæt ved det hvide fyr, så et skib brænde nødblus ved Butteren. Han boyede (alarmerede) straks nogle af sine venner og bekendte, vist ialt seks mand. De skyndte sig til Nordstrand, satte en rorsbåd i havet og nåede strandingen, som da var sunket. Besætningen, 5 mand, sad i masten, og de blev alle reddet fra sprødet (en svær stang (rundholt), der udgår fra et sejlfartøjs forstævn). Den 22-årige Mads Peter Møller bar kaptajnen i land fra rorsbåden, og da han var på det tørre, udbrød han: "Nu er jeg omtrent så nøgen, som da jeg kom til verdenen; men jeg takker Gud for Livet".
Af redningsmændene levede endnu i 1938 kun Mads Peter Møller i Vesterby og Christian Hansen i Østerby.
Kilde: Skagens Fortidsminder 1927 - 1977 side 30

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017