Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Peter Christiansen Karoline Annette Pedersdatter Jens Christian Pedersen Christine Christensen
1825 - 1898 1829 - 1909 ? - ? 1835 - ?
Christian Peter Nielsen Andersmine Jensen
Født: 22. november 1854 i Astrup Sogn Født: 19. februar 1861 i Bjørnmose, Hørmested Sogn
Død: 18. februar 1929 på Bøgholt Mark, Astrup Sogn Død: 20. januar 1934 i Sønderskov, Astrup Sogn
Ikke gift
Fælles børn: Helman Sivert Jensen, Helga Kathinka Jensen og Holger Tidemann Jensen

 

Christian Peter Nielsen blev født den 22. november 1854 og døbt den 1. januar 1855. Forældrene var tjenestekarl på Enggård Niels Peter Christiansen og hustru Karoline Annette Pedersdatter, 25 år, indsidder på Sønderskov Teglværk. Der var fem faddere, men deres navne er ulæselige [Astrup Sogn, kirkebog for 1843 - 1861 side 23 opslag 23] Andersmine Jensen blev født den 19. februar 1861, hjemmedøbt den 19. marts 1861 af faderen og fremstillet den 23. juni 1861. Forældrene var husmand Jens Christian Pedersen og hustru Christine Christensen, 26 år, i Bjørnmose. Fadderne var moderen, husmand Christen Jensen i Skjelhus og pige Johanne Jensen af Mosbjerg [Hørmested Sogn, kirkebog for 1856 - 1878 side 82 opslag 82]
I 1855 boede Christian P. Nielsen hos sin familie i et hus under Sønderskov Teglværk, Astrup Sogn:
Niels Peter Christiansen, 30 år, gift, husfader, indsidder og daglejer, født i Sindal Sogn
Karoline Annette Pedersdatter, 26 år, gift, hans kone, født i Råbjerg Sogn
Christen Peder Nielsen, 1 år, født her i sognet
 
I 1860 boede Christian P. Nielsen hos sin moder i et hus i Bøgholts Hus:
Karoline Annette Pedersdatter, 31 år, gift, husfader, lever mest af håndgerning, født i Råbjerg Sogn
Christian Peter Nielsen, 6 år, hendes barn
Et udøbt drengebarn, 1 år, hendes barn
 
Christian Peter Nielsen i Sønderskov blev konfirmeret den 4. april 1869. Forældrene var tjenestekarl på Enggård Niels Peter Christiansen og hustru Caroline Annette Pedersdatter i Sønderskov Teglværk. Karaktererne for kundskaber og opførsel var g og mg [Astrup Sogn, kirkebog for 1862 - 1886 side 129 opslag 106] Andersmine Jensen i Sørig blev konfirmeret den 4. april 1875. Forældrene var husmand Jens Kristian Pedersen og hustru Kristine Kristensen i Hørmested sogn. Kundskaber: g. Opførsel: mg [Tversted Sogn, kirkebog for 1871 – 1886 side 452 opslag 137]
1880 var Christian P. Nielsen tjenestekarl på Egeberg Gård, Ugilt Sogn:
Anders Christian Ræbild, 48 år, gift, husfader, proprietær, født heri sognet
Anna Clara Thomine Henriette Ræbild, født Jørgensen 43 år, gift, hans hustru, født i Århus
Tre børn i alderen 2 - 12 år
Emma Tecte, 24 år, ugift, lærerinde, født i København
Dina Christine Carlsen, 24 år, ugift, medhjælperinde, født i Gentofte
Mariane Jelstrup, 22 år, ugift, husjomfru, født i Hørmested Sogn
Chresten Peter Nielsen, 25 år, ugift, tjenestekarl, født i Astrup Sogn
samt 12 tjenestekarle og 4 tjenestepiger
 
I 1890 boede Christian P. Nielsen hos sin moder i et hus på Bøgholt Mark, Astrup Sogn:
Karoline Pedersen, 60 år, fraskilt, husmoder, husejerinde, født i Råbjerg Sogn
Kristian Peter Nielsen, 35 år, ugift, logerende, daglejer i agerbruget, født i Astrup Sogn
I 1890 boede Andersmine Jensen hos sin moder i Fjelsted, Sindal Sogn:
Anders Mine Jensen, 28 år, ugift, husmoder, under fattigforsøgelse, født i Hørmested Sogn
Christine Christensen, 54 år, enke, bedstemoder, under fattigforsørgelse, født i Tolne Sogn
Ane Petrine Kistine Pedersen, 6 år, datter, født i Sejlstrup Sogn
Jens Christian Pedersen, 5 år, søn, født i Sejlstrup Sogn
Lovise Merte Katrine Elvine Kristine Hansen, 4 år, datter, født i Råbjerg Sogn
Julia Susanne Anjogine Kirsten Marie Nielsen, 3 år, datter, født i Astrup Sogn
Agnes Amalia Jensen, under 1 år, født den 5/5 1889, datter, født i Sindal Sogn

Andersmine Jensens børn med andre mænd:

Christian Peder Nielsen og Andersmine Jensens børn:

I 1916 boede familien i Sønderskov i Astrup Sogn [skema 4 opslag 20 - 21]:
Christian Peter Nielsen, født den 22/11 1854, ugift, husfader, husmand ved landbruget
Andersmine Jensen, født den 19/2 1861, ugift, husmoder, malkekone på Bøgsted
Thideman Holger Jensen, født den 16/7 1908, barn
Henry Nielsen, født den 3/10 1908, plejebarn (søn af ugifte Julie Susanne Anjogine Kirsten Marie Nielsen, 21 år, af Sønderskov, Astrup Sogn)
Klara Thomine Jensen, født den 23/7 1909, plejebarn (datter af ugift Lovise Martha Kathrine Kristine Elvine Jensen, 24 år, af Lørslev Øster Hede, Ugilt Sogn)
Helga Katinka Jensen, født den 24/6 1900, barn, midlertidigt nærværende fra Hjørring
Elly Petra Nielsen, født den 8/2 1914, barn, midlertidigt nærværende fra Hjørring (datter af ugift syerske Julie Susanne Anjogine Kirsten Marie Nielsen, 27 år, Sæbyvej 20, Hjørring)

I 1921 boede familien i Sønderskov i Astrup Sogn:
Christian P. Nielsen, født den 22. november 1854, ugift, husfader, husmand
Mine Jensen, født den 19. februar 1861, ugift, husmoder
Helman Jensen, født den 3. september 1898, ugift, søn
Holger Jensen, født den 16. juni 1908, søn
Henry Nielsen, født den 8. oktober 1908, plejebarn
Klara Jensen, født den 30. juli 1909, plejebarn

I 1925 boede familien i Sønderskov i Astrup Sogn:
Nielsen, Kristian Peter, født den 22. november 1854 i Astrup Sogn, ugift, husfader, landmand
Jensen, Andersmine, født den 19. februar 1861 i Hørmested Sogn, ugift, husbestyrerinde
Jensen, Holger Tidemann, født den 16. juni 1908 i Astrup Sogn, logerende
Jensen, Helmand Sivert, født den 4. september 1898 i Astrup Sogn, ugift, bestyrer

Christian Peter Nielsen døde den 18. februar 1929, og han blev begravet den 24. februar 1929. Han var ugift aldersrentenyder af Bøgholt Mark [Astrup Sogn, kirkebog for 1917 - 1932 side 222 opslag 218]

Andersmine Jensen døde den 20. januar 1934 i Sønderskov, og hun blev begravet den 28. januar 1934. Hun var ugift aldersrentenyder og forhenværende husejerske af Sønderskov [Astrup Sogn, kirkebog for 1933 - 1953]

Web-editor: frode @ engbaek . com Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 27-Mar-2017