Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Christensen Elisabeth Jensdatter Christen Madsen Dit Maren Sophie Nielsdatter
1800 - ? 1807 - ? 1816 - 1896 1813 - 1874
Søren Pedersen Houkjær Bente Kirstine Christensen
Født: 24. februar 1845 i Houkjær, Råbjerg Sogn Født: 17. november 1844 i Højen, Skagen
Død: 8. februar 1932 i Højen Død: 25. december 1924 i Højen
Gift: 4. august 1871 i Skagen Kirke
Børn: Peder Pedersen og Christen Pedersen

 

Søren Pedersen blev født den 24. februar 1845 og døbt den 30. marts 1845. Forældrene var Peder Christensen og hustru Lisbeth Jensdatter af Houkjær. Han blev båret af Karen Jensdatter af Sovkrog. Fadderne var Marianne Sørensdatter i Rannerød, Peter Madsen i Gårdbo, Jens Chr. Jensen og Søren Christian Jensen, begge af Kandestederne. I henhold til navnebevis af den 15. august 1905, udfærdiget af Skagen Byfoged, fik han navnet Søren Pedersen Houkjær [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 14 opslag 13] Bente Kirstine Christensen blev født den 17. november 1844 og døbt den 5. januar 1845. Forældrene var fisker i Højen Christen Madsen og hustru Maren Sophie Nielsdatter. Fadderne var Stine, fisker Niels Christensens kone, Johanne, Mads D. Christensens datter, fisker Lars Kjøbsted, Peder Olesen, Jørgen, Lars Jørgensens søn af Højen [Skagen Sogn, kirkebog for 1833 - 1849 side 49 opslag 105]
I 1845 boede Søren Pedersen Houkjærs forældre på et bolssted i Kandestederne:
Peder Christensen, 45 år, gift, boelsmand, lever af sin jordlod
Lisbeth Jensdatter, 38 år, gift, hans kone
Christen Pedersen, 17 år, barn
Jens Pedersen, 14 år, barn
Dorthea Pedersdatter, 12 år, barn
Karen Marie Pedersdatter, 8 år, barn
Mads Pedersen, 5 år, barn
Ole Pedersen, 3 år, barn
Karen Nielsdatter, 79 år, enke, husfaders moder, der af ham forsørges
De var alle født her i sognet
I 1845 boede Bente Kirstine Christensen hos sin familie på Niels Ottesens Vej 5 i Højen:
Christen Madsen, 25 år, gift, fisker
Maren Sophie Nielsdatter, 32 år, gift, hans kone
Jens Christian Christensen, 4 år, barn
Bendte Kerstine Christensdatter, 1 år, barn
Niels Hansen, 65 år, gift, hendes forældre
Maren Jensdatter, 69 år, gift, hemdes forældre
De var alle født i Gammel Skagen
I 1850 boede Søren Pedersen Houkjær hos sine forældre i huset Houkjær, Råbjerg Sogn:
Peder Christensen, 51 år, gift, jordbruger, husfader
Elisabeth Jensdatter, 43 år, gift, hans kone
Christen Pedersen, 22 år, ugift, barn
Dorthea Pedersdatter, 17 år, barn
Karen Marie Pedersdatter, 13 år, barn
Mads Pedersen, 11 år, barn
Ole Pedersen, 8 år, barn
Søren Pedersen, 5 år, barn
Julius Peter Rasmussen, 27 år, ugift, tjenestekarl, født i Elling Sogn
Karen Marie Thomsdatter, 26 år, ugift, tjenestepige
De øvrige var født i Råbjerg Sogn
I 1850 boede Bente Kirstine Christensen hos sin familie i Skagen Købstad:
Christen Madsen, 34 år, gift, fisker, husfader
Maren Sofie Nielsdatter, 37 år, gift, hans kone
Bendte Kirstine Christensdatter, 6 år, barn
Jens Christian Christensen, 2 år, barn
Niels Hansen, 65 år, gift, kæmmer, forældre, aftægtsfolk
Maren Jensdatter, 72 år, gift, kæmmer, forældre, aftægtsfolk
De var alle født i Skagen
  I 1855 boede Bente Kirstine Christensen hos sin familie i Højen:
Chresten Madsen, 39 år, gift, fisker, husfader
Maren Sophie Nielsen, 42 år, gift, hans kone
Benthe Kjerstine Christensen, 11 år, datter
Jens Christian Christensen, 8 år, søn
Mads Christensen 5 år, søn
De var alle født i Gammel Skagen
Søren Pedersen blev konfirmeret den 17. april 1859. Han var en søn af husmand Peder Christensen og hustru Lisbeth Jensen i Kandestederne, og han havde gode kristendomskundskaber og meget god opførsel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 99 opslag 96] Bendte Kirstine Christensen blev konfirmeret i 1859. Forældrene var fisker Christen Madsen og hustru Maren Sophie Nielsen af Højen. Hun havde g i kundskaber og mg i opførsel [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 230 opslag 221]
I 1860 boede Søren Pedersen Houkjær hos sin familie i et hus i Kandestederne:
Peder Christensen, 60 år, gift, fisker, husfader
Elisabeth Jensen, 53 år, gift, hans hustru
Dorthe Marie Pedersen, 27 år, ugift, datter
Mads Pedersen, 21 år, ugift, søn
Søren Pedersen, 15 år, søn
De var alle født i Råbjerg Sogn
I 1860 boede Bente Kirstine Christensen hos sin familie i Skagen:
Christen Madsen, 44 år, gift, fisker, husfader
Maren Sophie Nielsdatter, 47 år, gift, hans kone
Bendte Kjerstine Christensen, 16 år, datter
Jens Christian Christensen, 13 år, søn
Mads Christensen, 10 år, søn
De var alle født i Gammel Skagen

Ungkarl og avlsbruger Søren Pedersen og pigen Bendte Kristine Christensen, begge af Gammel Skagen blev viet den 4. august 1871. Forloverne var avlsbruger Ole Pedersen af Skagen Landsogn og fisker Christen Madsen af Gammel Skagen [Skagen, kirkebog for 1842 - 1874 side opslag 128]

Søren Pedersen og Bente Kirstine Christensen's børn var:

I 1880 boede familien i stuehuset på matrikel 350 a i Gammel Skagen:
Søren Pedersen Houkjær, 34 år, gift, avlsbruger, husfader, født i Råbjerg Sogn
Benthe Kirstine Houkjær, født Christensen, 35 år, gift, hans kone, født i Gammel Skagen
Peter Pedersen, 8 år, søn, født i Gammel Skagen
Christian Pedersen, 4 år, søn, født i Gammel Skagen

I 1890 boede familien i Skagen Købstad:
Søren Houkjær Pedersen, 44 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Råbjerg Sogn
Bente Kristine Christensen, 45 år, gift, husmoder, født i Skagen
Peter Pedersen, 18 år, fisker, født i Skagen
Christian Pedersen, 14 år, født i Skagen

I 1901 boede familien på matrikelnumret 350a i Højen:
Søren P. Houkjær, født den 24/2 1845 i Råbjerg Sogn, gift, husfader, arbejdsmand ved jordarbejde
Bente Christine Houkjær, født den 17/11 1844 i Gammel Skagen, gift, husmoder, husgerning
Christian Pedersen Houkjær, født den 20/11 1875 i Gammel Skagen, ugift, søn, fisker

I 1911 boede familien på matrikelnumret 350a i Skagen Købstad:
Søren P. Houkjær, født den 24.4.1845 i Råbjerg Sogn, gift, husfader, avlsbruger
Benthe Kirstine Houkjær, født den 17.11.1844 i Skagen, gift, husmoder

I 1916 boede familien på matrikelnumret 350 a i Højen, Skagen Købstad:
Søren Houkjær, født den 24-12-45, gift, husets ejer, husfader, landbruger
Benthe Kirstine Houkjær, født den 17-11-44, gift, husmoder

Bendte Kirstine Christensen, 80 år, døde den 25. december 1924 i Højen, og hun blev begravet den 30. december 1924 i Kirkegården i Højen. Hun var gift med aftægtsmand Søren Pedersen Houkjær [Skagen, kirkebog for 1918 - 1925 side 381 opslag 322]

Søren Petersen Houkjær, 86 år, døde den 8. februar 1932 i Højen, og han blev begravet den 13. februar 1932. Han var enkemand i Højen [Skagen, kirkebog for 1925 - 1932 side 359 opslag 327]


Det gamle Hus på Højensvej 9 a blev opdelt i 1878. De syv vestre fag blev selvstændig beboelse. Af disse blev de to vestlige fag i 1893 frasolgt til landpost Peter Houkjær. Mens P. Houkjær ejede huset, blev disse to fag omsat i teglhængt grundmur. Mod vest lod Peter Houkjær i 1901 opføre et fritliggende beboelseshus, som blev Højensvej 7.

Den midterste beboelses stod i 1893 med fem fag. Sydsiden var omsat i grundmur, mens nordsiden, der havde udskud for de fire østligste fag, stod i udmuret bindingsværk. Taget var dækket med strå, der blev udskiftet med tegl i 1903.

Huset er nu en grundmuret længe med teglhængt heltag. I østgavlen er det sammenbygget med nabolængen, Højensvej 9b.

Over den fremspringende, sortmalede sokkel er murværket stænkpudset og malet gul. Langsiderne afsluttes foroven af en hvidmalet gesims med to retkantede led, herunder ses murankrene.

Tagfladerne har hvidtet kantforskælling. Huset har to blokformede skorstenspiber med sokkel - kun den ene pibe er placeret på tagryg. De blågrønne vinduer sidder tilbagetrukket i hvid murfals med fladbuestik og skrå bundfals. De to-rammede vinduer har tre ruder i hver ramme. Huset har tre blågrønne fyldningsdøre med seks ruder for oven.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017