Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Nielsen Klarup Maren Pedersdatter Jens Pedersen Møller Johanne Madsdatter
1819 - 1873 1814 - 1879 1824 - 1885 1825 - 1905
Christian Rasmussen Sophie Amalie Møller
Født: 26. marts 1856 i Skagen Født: 28. august 1859 i Skagen
Død: 1. september 1925 i Skagen Østerby Død: 28. marts 1924 i Skagen Østerby
Gift: 7. maj 1880 i Skagen Kirke
Børn: Jens Møller Rasmussen †, Martine Rasmussen †, Jens Møller Rasmussen, Marie Rasmussen, Rasmus Klarup Rasmussen, Johan Rasmussen, Martine Rasmussen og Jeppe Lars Petrus Rasmussen

 

Christian Rasmussen blev født den 26. marts 1856 og døbt den 1. juni 1856. Forældrene var fisker Rasmus Nielsen Klarup og hustru Maren Pedersdatter, 41 år, i Skagen. Fadderne var Maren Sophie Christensdatter, Christine Christensen, Lars Eskildsen, Søren Nielsen, Lars ?, alle af Skagen [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 42 opslag 41] Sophie Amalie Møller blev født den 28. august 1859 og døbt den 30. oktober 1859. Forældrene var arbejdsmand Jens Møller og hustru Johanne Madsen, 34 ½ år. Fadderne var Peder Christian Møllers hustru, Mariane Pedersen, tjenestepige, Lars, Christian og Niels Møller, alle af Skagen [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 149 opslag 148]
I 1860 boede Christian Rasmussen hos sine forældre i Skagen:
Rasmus Nielsen Klarup, 41 år, gift, fisker, husfader
Maren Pedersdatter, 46 år, gift, hans kone, født i Landsognet
Ane Rasmussen, 17 år, hans datter
Ane Marie Rasmussen, 14 år, hans datter
Peter Lauritz Christensen 13 år, konens søn
Christine Rasmussen, 9 år, datter
Martine Rasmussen, 6 år, datter
Christian Rasmussen, 4 år, søn
Christen Pedersen, 26 år, ugift, tjenestekarl
Ole Pedersen, 18 år, ugift, tjenestekarl, født i Råbjerg Sogn
Karen Thomsdatter, 85 år, enke, forsørges af husfaderen, født i Råbjerg Sogn
Caroline Pedersdatter, 29 år, gift, hendes pige, født i Råbjerg Sogn
De øvrige var født i Skagen
I 1860 boede Sophie Amalie Møller hos sin familie i Skagen Købstad:
Jens Møller, 36 år, gift, arbejdsmand, husfader, født i Skagen
Hanne Madsen, 36 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Mads Peter Møller, 4 år, søn, født i Skagen
Sophie Amalie Møller, 1 år, datter, født i Skagen
Christian Rasmussen blev konfirmeret i efteråret 1869. Forældrene var fisker Rasmus Nielsen Klarup og hustru Maren Pedersen i Skagen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var g? og mg [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 213 opslag 204] Sophie Amalie Møller blev konfirmeret i foråret 1873. Forældrene var arbejdsmand af Skagen Jens Møller og hustru Johanne, født Madsen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var g og mg [Skagen Sogn, kirkebog for 1873 - 1891 side 78 opslag 37]
I 1880 boede Christian Rasmussen på matrikel nummer 228a, Daphnesvej 10 i Skagen:
Christian Rasmusen, 23 år, ugift, husfader, fisker, født i Skagen
I 1880 boede Sophie Amalie Møller hos sin familie i Vesterby, Skagen Købstad:
Jens Møller, 55 år, gift, husfader, arbejdsmand
Johane Madsdatter, 55 år, gift, husmoder, født i Gammel Skagen
Mads Peter Møller, 23 år, ugift, barn, fisker
Sophie Amalia Møller, 20 år, ugift, barn
De øvrige var født i Skagens By

Ungkarl og fisker Christian Rasmussen og pige Sophie Amalie Møller blev viet den 7. maj 1880. Forloverne var arbejdsmand Jens Møller og fisker Christen Møller, begge af Skagen [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 164 opslag 83]

Christian Rasmussen og Sophie Amalie Møllers børn var:

I 1890 boede familien i Skagen:
Christian Rasmussen, 33 år, gift, husfader, fisker
Sophie Rasmussen, 30 år, gift, husmoder
Martine Rasmussen, 7 år, barn
Jens Møller Rasmussen, 4 år, barn
Marie Rasmussen, under 1 år, barn
De var alle født i Skagen

I 1901 boede familien på matrikelnummer 228a i Østerby, Skagen:
Christian Rasmussen, født den 26/3 1856, gift, husfader, fiskeri
Sophie Rasmussen, født den 28/8 1859, gift, husmoder
Jens Møller Rasmussen, født den 30/1 1886, barn
Marie Rasmussen, født den 29/8 1889, barn
Rasmus K. Rasmussen, født den 30/12 1892, barn
Johan Rasmussen, født den 6/10 1894, barn
Martine Rasmussen, født den 12/10 1897, barn
Johanne Møller, født den 14/1 1825, enke, aftægtskone
De var alle født i Skagen

I 1911 boede familien på matrikel nr. 228a, Daphnesvej 10, Skagen:
Christian Rasmussen, gift, husfader, fisker
Sophie Rasmussen, gift, husmoder
Rasmus Rasmussen, barn, fisker
Johan Rasmussen, barn, fisker
Martine Rasmussen, barn
Petrus Rasmussen, barn
De var alle født i Skagen

I 1916 boede familien på matrikel nr. 228a, Daphnesvej 10, Skagen:
Christian Rasmussen, gift, husets ejer, husfader, fisker
Sofie Rasmussen, gift, husmoder
Rasmus Klarup Rasmussen, ugift, barn, fisker
Johan Rasmussen, ugift, barn, fisker
Martine Rasmussen, ugift, barn, ung pige i huset
Jeppe Lars Petrus Rasmussen, ugift, barn

S.86 Rump

S.86 Rump blev bygget på Karstensen & Henriksen Skibsværft i Skagen i 1918 og udstyret med en 22 HK moter fra Kramper & Jørgensen i Horsens. Hun var en fiskekutter med brønd og hjælpeskrue med to vendbare blade, og hun havde 1 mast, 1 dæk, middelfyldig bov, glat stævn, afrundet hæk, klinkbygget af eg og bøg. Hun var bygget til fiskeri i Kattegat og Nordsøen med snurrevod, samt til sildefiskeri med not. Besætning var fire mand. Hun var ejet af Christian Rasmussen samt sønnerne Jens Møller Rasmussen, Rasmus Klarup Rasmussen og Johan Rasmussen. Hun blev solgt til en fisker fra Kristiansand i 1924.

Sofie Amalie Rasmussen, født Møller, 64 år, døde den 28. marts 1924, og hun blev begravet den 1. april 1924 på Assistents Kirkegården. Hun var gift med fisker Christian Rasmussen i Østerby [Skagen, kirkebog for 1918 - 1925 side opslag 320]

Christian Rasmussen, 69 år, døde den 1. september 1925 i Østerby, og han blev begravet den 5. september 1925 i Assistents Kirkegården. Han var forhenværende fisker og gift med afdøde Sofie Amalie Møller [Skagen, kirkebog for 1925 - 1932 side 328 opslag 296]

Daphnesvej 10

Matriklens tidligere bebyggelse var antagelig nedbrudt kort tid inden 1877. Blandt de tidligere ejer var fisker Rasmus Nielsen Klarup (1851 – 1873), Maren Pedersdatter (1873 - 1874), fisker Christen Christensen Møller, som var gift med Christine Rasmussen Klarup, en datter af Rasmus Nielsen Klarup (1874 - 1878)

Huset på Daphnesvej 10 blev brandtakseret første gang i 1877, hvor det stod nyopført som et grundmuret og teglhængt beboelseshus. Christian Rasmussen overtog huset kort efter i 1878.

Huset er en gulmalet længe med teglhængt heltag. Længen ligger med den nordre langside helt ud til vejen. Over den sortmalede, fremspringende sokkel fremtræder murværket pudset, kvaderfuget og gulmalet med hvid- og sortmalede blændinger under vinduerne. Langsiderne afsluttes mod tag af en hvid savskiftegesims. De gulmalede tagrender er af zink. I gavlene løber et hvidmalet bånd langs tagets kant. Taget er belagt med røde vingetegl med hvidtet kantforskælling. Midt på tagryggen står en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og udkragning. Husets vinduer er for nylig blevet udskiftet med brunbejdsede 2-rammede termovinduer med tre ruder i hver ramme. I udbygningen ved vestgavlen er der en nyere dør. Ved østgavlen er en verandalignende udbygning af gulmalet træ med teglhængt heltag.

Udhuset blev første gang beskrevet ved en brandtaksation i 1917, hvor det stod grundmuret og teglhængt og indrettet til vaskehus. Dette udhus er muligvis identisk med en hestestald, der omtales i Bygningsjournalen i 1909. Udhuset i haven er et langt, smalt grundmuret hus med teglhængt heltag. Dele af tagbelægningen er udskiftet med cement-falstagsten. På tagryggen står en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og udkragning. Under den hvidmalede sugfjæl er der synlige murankre.

Efter 1925 har huset været ejet af Christian Rasmussens efterkommere, blandt andre Jeppe Lars Petrus Rasmussen, Martine Rasmussen, som var gift med Axel Herbert Hultfeldt samt Bent Hultfeldt.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017