Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Søren Christian Nielsen Johanne Christensdatter Søren Mortensen Birgitte Jørgensdatter
1806 - 1858 1811 - 1892 1804 - ? 1796 - ?
Niels Peter Sørensen Louise Emalie Sørensdatter
Født: 9. marts 1837 i Skeltved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 8. december 1839 i Fejborg, Albæk Sogn, Dronnnglund Herred
Død: 26. juni 1918 i Lyngså By, Albæk Sogn Død: 29. maj 1912 på Voerså Mark i Albæk Sogn
Gift: 16. december 1864 i Albæk Kirke
Børn: Søren Kristian Sørensen, Karen Sørensen, Johanne Bertine Sørensen, Kristian Peter Sørensen, Mads Peter Sørensen, Christen Sørensen og Jørgen Sørensen

     

Niels Peter Sørensen blev født den 9. marts 1837 og hjemmedøbt den 10. marts 1837. Dåben blev publiceret den 15. maj 1837. Forældrene var Søren Christian Nielsen og kone Johanne Christensdatter i Skeltved Vestermark. Fadderne var Maren Christensdatter af Skeltved, Mariane Nielsdatter af Nørtved, Lars Christensen af Nørtved, Peder Christensen af Skeltved og Christen Christensen af Rimmen [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 9 opslag 5] Lovise Emalie Sørensdatter blev født den 8. december 1839 og døbt den 29. december 1839. Forældrene var husfæster Søren Mortensen og hustru Birgitte Jørgensdatter i Fejborg. Hun blev frembåret til dåben af gårdmand Peder Sørensens kone Karen Christensdatter i Agersted. Faddere var pige Mette Cathrine Sørensdatter i Kærskovholt, gårdmand Peder Sørensen i Agersted, husmand Hans Sørensen i Agersted og husmand Søren Sørensen i Kærskovholt [Albæk Sogn, kirkebog for 1826 - 1839 side 127 opslag 123]
Ved folketællingen i 1840 boede Niels Peter Sørensen hos sin familie i Kiis By, Understed Sogn:
Søren Nielsen, 37 år, gift, gårdmand, lever alene af jorden
Johanne Jensdatter, 37 år, gift, hans kone
Carl Christian Sørensen, 7 år, barn
Maren Sørensen, 5 år, barn
Ole (Niels Peter ?) Sørensen, 3 år, barn
Johanne Marie Sørensen, 1 år, barn
Ved folketællingen i 1840 boede Louise Emalie Sørensdatter hos sin familie i et hus i Fejborg, Albæk Sogn:
Søren Mortensen, 36 år, gift, plovdrivende husfæster
Birgithe Jørgensdatter, 44 år, gift, hans kone
Ane Marie Sørensdatter, 10 år, barn
Jørgen Sørensen, 7 år, barn
Christian Peter Sørensen, 3 år, barn
Lovise Emalie Sørensdatter, 1 år, barn
Jørgen Christensen, 68 år, gift, konens fader, der forsørges af husfaderen
Maren Rasmusdatter, 68 år, gift, konens moder, der af husfaderen forsørges
Ved folketællingen i 1845 boede Niels Peter Sørensen hos sin familie på en gård i Voerså By, Albæk Sogn:
Søren Christian Nielsen, 39 år, gift, gårdmand, født i Åsted Sogn
Johanne Christensdatter, 34 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Carl Christian Sørensen, 13 år, barn, født i Elling Sogn
Maren Cathrine Sørensdatter, 9 år, barn, født i Elling Sogn
Niels Peter Sørensen, 7 år, barn, født i Elling Sogn
Johanne Marie Sørensdatter, 5 år, barn, født i Understed Sogn
Christen Sørensen, 3 år, barn, født i Albæk Sogn
Kirsten Marie Sørensdatter, 1 år, barn, født i Albæk Sogn
Ved folketællingen i 1845 boede Louise Emalie Sørensdatter hos sin moder i et hus i Fejborg, Albæk Sogn:
Birthe Jørgensdatter, 46 år, enke, har huset i fæste og lever af dette, født i Albæk Sogn
Ane Marie Sørensdatter, 15 år, barn, født i Albæk Sogn
Jørgen Sørensen, 12 år, barn, født i Dronninglund Sogn
Peter Christian Sørensen, 8 år, barn, født i Albæk Sogn
Lovise Amalia Sørensdatter, 6 år, barn, født i Albæk Sogn
Morten Sørensen, 3 år, barn, født i Albæk Sogn
Jørgen Christensen, 72 år, gift, husmoders fader, der af hende ernæres, født i Albæk Sogn
Jens Jørgensen, 29 år, ugift, hendes broder, arbejdskarl, født i Albæk Sogn
Ved folketællingen i 1850 boede Niels Peter Sørensen hos sin familie i Nørre Voerså, Albæk Sogn
Søren Christian Nielsen, 44 år, gift, gårdfæster, husfader, født i Åsted sogn
Johanne Christensdatter, 40 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Carl Christian Sørensen, 18 år, barn, født i Elling Sogn
Maren Katrine Sørensdatter, 15 år, barn, født i Elling Sogn
Niels Peter Sørensen, 13 år, barn, født i Elling Sogn
Johanne Marie Sørensdatter, 11 år, barn, født i Understed Sogn
Christen Sørensen, 8 år, barn
Kirsten Marie Sørensdatter, 6 år, barn
Karen Margrethe Sørensdatter, 3 år, barn
Christine Sørensdatter, 1 år, barn
De øvrige var født her i sognet
Ved folketællingen i 1850 boede Louise Emalie Sørensdatter hos sin moder i et hus i Fejborg, Albæk Sogn:
Birthe Jørgensdatter, 51 år, enke, husfæster, lever af sin jordlod
Ane Marie Sørensdatter, 20 år, ugift, hendes barn
Jørgen Sørensen, 17 år, barn, medhjælper
Christian Peter Sørensen, 13 år, barn
Lovise Amalia Sørensdatter, 11 år, barn
Morten Sørensen, 8 år, barn
Jørgen Christensen, 76 år, enkemand, hendes fader, aftægtsmand
De var alle født her i sognet
Niels Peter Sørensen blev konfirmeret den 27. april 1851. Forældrene var gårdmand Søren Christian Nielsen og hustru Johanne Christensdatter i Voerså. Hans kundskaber var gode, og hans opførsel var meget god [Albæk Sogn, kirkebog for 1840 - 1854 side 183 opslag 92] Lovise Amalia Sørensdatter blev konfirmeret den 23. april 1854 i Voer Kirke. Forældrene var afdøde gårdmand Søren Mortensen og efterlevende enke Birgithe Jørgensdatter af Fejborg. Kundskaber var mg og opførsel var mg [Albæk Sogn, kirkebog for 1854 - 1867 side 135 opslag 130]
Ved folketællingen i 1860 boede Niels Peter Sørensen hos sin moder i Voerså By og Skoledistrikt, Albæk sogn [film 924 ark 32]:
Johanne Christensdatter, 49 år, enke, gårdmandsenke, født i Elling Sogn
Niels Peter Sørensen, 23 år, hendes søn, gårdbestyrer, født i Elling Sogn
Christen Sørensen, 18 år, enkens barn
Kirsten Marie Sørensen, 16 år, enkens barn
Christine Sørensen, 9 år, enkens barn
Christiane Sørensen, 4 år, enkens barn
De øvrige var født her i sognet

Ungkarl Niels Peter Sørensen af Voerså, 27½ år, og pige Lovise Amalie Sørensdatter opholdende sig Voerså hos brudgommens moder, 24 år, blev viet den 16. december 1864. Forlovere var Karl Kristian Sørensen, brudgommens broder, og husmand Jørgen Sørensen i Fejborg, brudens broder [Albæk Sogn, kirkebog for 1854 - 1867 side 174 opslag 166]

Niels Peter Sørensen og Louise Amalie Sørensdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård i Voerså, Albæk Sogn:
Niels Peter Sørensen, 32 år, gift, husfader, gårdmand, født i Elling Sogn
Louvise Amalie Sørensen, 30 år, gift, moder, kone, født i Albæk Sogn
Søren Christian Sørensen, 4 år, søn, født i Albæk Sogn
Karen Sørensen, 1 år, datter, født i Albæk Sogn

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Voerså By:
Niels Peter Sørensen, 42 år, gift, husfader, gårdejer, avlsbruger, født i Elling Sogn
Lovise Amalia Sørensen, 40 år, gift, hans hustru, født her i sognet
Søren Christian Sørensen, 14 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Karen Sørensen, 11 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Johane Bertine Sørensen, 7 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Christian Peter Sørensen, 4 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Mads Peter Sørensen, 1 år, ugift, deres barn, født her i sognet

Ved folketællingen i 1890 boede familien på en gård på Voerså Mark, Albæk Sogn:
Niels Peter Sørensen, 52 år, gift, husfader, gårdejer, født i Understed Sogn
Louise Amalie Sørensen, 50 år, gift, husmoder, hustru, født i Fejborg, Albæk Sogn
Mads Peter Sørensen, 11 år, ugift, barn, født på Voerså Mark
Kristen Sørensen, 7 år, ugift, barn, født på Voerså Mark
Jørgen Sørensen, 7 år, ugift, barn, født på Voerså Mark

Lovise Amalie Sørensen, født Sørensen, døde den 29. maj 1912 på Voerså Mark, og hun blev begravet den 4. juni 1912 på Lyngså Kirkegård, Albæk Sogn. Hun var gift med aftægtsmand Niels Peter Sørensen på Voerså Mark, og hun blev 72 år gammel [Lyngså - Voerså Kirkedistrikt i Albæk Sogn, kirkebog for 1903 - 1912 side 179 opslag 166]

Niels Peter Sørensen døde den 26. juni 1918 i Lyngså By og han blev begravet den 4. juli 1918 på Lyngså Kirkegård. Han var forhenværende gårdejer i Lyngså By, og han blev 81 år gammel [Lyngså Kirkedistrikt i Albæk Sogn, kirkebog for 1913 - 1912 side 150 opslag 130]

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 11-Mar-2011