Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Anders Olufsen Karen Rasmusdatter ? ?
1644 - 1710 1641 - 1707 ? - ? ? - ?
Oluf Andersen ?
Født: - Født: -
Begravet: Død: -
Gift 2. gang: 18. marts 1694 med Karen Rasmusdatter. Dette ægteskab var barnløst.
Børn: Hans Olufsen, Johanne Olufsdatter, Karen Olufsdatter, Giertrud Olufsdatter, Anders Olufsen

Kirkebogsoptegnelser fra Øksendrup Sogn

Oluf Andersens forældre:
1707 Den 6. november blev Anders Olufsens hustru ved navn Karen Rasmusdatter begravet som blev ringet for med begge klokker. Hendes alder var 66 år.
1710 Den 27. april blev Anders Olufsen begravet, som blev ringet for med begge klokker. Hans alder var 66 år.
-

Dåb og begravelser i familien

Oluf Andersen børn med den første hustru:

1693 Den 4. oktober blev Oluf Andersens hustru begravet, som ikke blev ringet for. Hendes alder var 38 år.


1694 Dominica 2. post Epiphania, den 14. januar, blev Oluf Andersen og Karen Rasmusdatter trolovede.
1694 Dominica Laetare, den 18. marts, blev Oluf Andersen og Karen Rasmusdatter viet.

1711 Den 8. februar blev Maren Rasmusdatter som var til Oluf Andersens begravet som blev ikke ringet for. Hendes alder var 54 år (Maren Rasmussen kunne være Oluf Andersens moster).

1728 Den 16. marts begravet Oluf Andersens og klokker ringet.

Oluf Andersen, hans hustru eller børn var fadder ved følgende dåb

1691 Dominica 11. post trinitatis havde Peder Nielsen en Datter ved Dåben som blev døbt og kaldet Mette. Hendes søster Christen Nielsens kone i Tårup bar Barnet. Fadderne var: Oluf Andersen, Niels Rasmussen, Rasmus Hansen og Clemmid Pedersens Hustru.

1694 Juli måneds bededag havde Oluf Pellesen en søn ved dåben, som blev døbt og kaldet Niels. Peder Hansen Smeds hustru bar barnet. Fadderne var: Oluf Andersen, Peder Smed, Niels Rasmussens hustru og Hans Jensens datter Karen.

1700 Den 10. januar, som var bededag, havde Peder Nielsenen datter ved dåben, som blev døbt og kaldet Margrette. Mickel Lauridsens hustru bar barnet. Fadderne var: Oluf Andersen, Niels Rasmussen, Erik Hansen og Clemend Pedersens hustru.

1703 April måneds bededag havde Morten Hansen Kock en datter ved dåben, som tilforn formedelst svaghed af præsten var hjemmedøbt og kaldet Anna Margretta. Amts- og Proviantforvalterens kæreste i Nyborg bar barnet. Fadderne var: Lars Rasmussen, Anders Rasmussen, Oluf Andersens Datter Anne og Degnens datter i Langå ved Navn Maren Johansdatter.

1709 Januar måneds bededag havde Erich Hansen Skrædder en Søn ved dåben, som blev døbt og kaldet Mads. Lauridz Rasmussens hustru bar barnet. Fadderne var: Hans Olufsen, Jacob Andersen, Peder Smeds søn Hans og gamle Rasmus Pedersens datter ved navn Anne.

1710 Dominica 5 post Epiphania havde Rasmus Andersen her i byen en datter ved dåben som blew døbt og kaldet Maren. Lauridtz Rasmussens hustru bar barnet. Fadderne var: Hans Madtzen[?], Jacob Andersen, Anders Dinesen og Anders Olufsens Hustru.

1711 Mariae Renselsesdag havde Rasmus Nielsen en datter ved dåben som blev døbt og kaldet Kirsten. Hans Madsens hustru bar Barnet. Fadderne var Erik Skrædder, ældste Hans Nielsen, Niels Pedersens hustru og Giertrud Olufsdatter (Hendes alder var 21 år).

1712 Dominica 11. post trinitatis havde Peder Rasmussen en datter ved dåben som tilforn formedelst svaghed blev hiemmedøbt og kaldet Maren. Peder Gussens hustru bar Barnet. Fadderne var: Anders Rasmussen, Lars Nielsen, Anders Olufsen, ungkarl, og Knud Madsens datter ved navn Anne (Anders Olufsens alder var 19 år).

1712 Dominica 23. post trinitatis, den 30. oktober, havde Jens Nielsen en søn ved dåben som tilforn formedelst svaghed af Hr. Jacob i Svindinge var hjemmedøbt og kaldet Rasmus. Maren Hr Peders i Langå bar barnet. Fadderne var: Hans Olufsen, Christen Nielsen, Lars Rasmussens hustru og Peder Gussens hustru.

1713 Den 1. søndag efter påske, den 23. april, havde Christen Nielsen en datter ved dåben som blev døbt og kaldet Maren. Anders Rasmussens hustru bar barnet. Fadderne var: Niels Hansen, Hans Olufsen, Hans Madsens hustru og Rasmus Andersens hustru.

1713 Dominica 24. post trinitatis, den 26. november, havde Peder Hansen Gussen en datter ved dåben som blev døbt og kaldet Maren. Lars Rasmussens hustru i Præstegården bar barnet. Fadderne var: Hans Olufsen, Anders Olufsen, Anders Jeppesen og Kirsten Hansdatter som tjener præsten i Langå.

1714 Januar måneds Bededag havde Rasmus Andersen i Herregaarden en datter ved Dåben, som tilforn af præsten var hjemmedøbt og kaldet Karen. Hans Madsens hustru bar barnet. Fadderne var: Hans Madsen, Hans Olufssen, Peder Rasmussen og Anne Nielsdatter.

1714 Den 3. søndag efter påsken, den 22. april, havde Anders Jeppesen en søn ved dåben som blev døbt og kaldet Rasmus. Hans Ladefogeds hustru på Anhof bar barnet. Fadderne var: Hans Olufsen, Hans Pedersen Smid, Rasmus Andersens hustrue i Tange og Giertrud Olufsdatter.

1714 Dominica 4. søndag i advent, den 23. december, havde Peder Rasmussen en søn ved dåben som blev døbt og kaldet Rasmus. Lars Rasmussens hustru bar barnet. Fadderne var: Hans Olufsen, Niels Møller, Hans Madsens hustru og Rasmus Andersens hustru.

1715 Hellig 3 Kongers Dag havde Christen Nielsen en Søn ved dåben som tilforn formedelst svaghed af præsten var hjemmedøbt og kaldet Jens. Rasmus Andersens hustru bar barnet. Fadderne var: Hans Olufsen, Hans Pedersen Smed, Kirsten Rasmusdatter og Maren Dinesdatter.

1715 Dominica 1. post Epiphania, den 13. januar, havde Jens Boye en søn ved dåben som blev døbt og kaldet Rasmus. Hans Olufsens hustru bar barnet. Fadderne var: Rasmus Andersen i Tange, Christen Christensen her ibm, Maren Dinesdatter og Lisbeth Larsdatter.

1715 Dominica 6. post trinitatis, den 28. juli, blev Morten Hansen Kock og Anna Jensdatter trolovede. Deres forlovere var: Anders Rasmussen og Hans Olufsen.


Anders Olufsen og Anne Andersdatter

Anne Andersdatter blev sandsynlligvis født i 1686 i Øksendrup Sogn. Anders Olufsen kan ikke være Oluf Andersens søn, idet denne blev døbt den 5. juli 1693, og han ville derfor være knap 15 år gammel på dette tidspunkt. Han kan være fra et andet sogn, og han var derfor ikke i slægt med denne familie.

1708 Dominica 2. post Epiphania, den 15. januar, blev Anders Olufsen og Anne Andersdatter viet.

1708 Dominica 2 søndag i advent, den 9. december, havde Anders Olufsen en datter ved dåben, som blev døbt og kaldet Maren. Lars Rasmussens hustru i Annex Præstegården bar barnet. Fadderne vare: Rasmus Andersen, Jacob Andersen, Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter.

1709 Dominica 1. post Epiphania, den 13. januar, blev Anders Olufsens hustru introduceret.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 23. november 2007.