Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Hansen Anne Hansdatter Hans Christensen Anne Nielsdatter
1783 - 1862 1795 - 1885 1781 - 1868 1782 - 1875
Morten Rasmussen Karen Hansdatter
Født: 13. december 1823 i Oure Født: 28. november 1828 i Vejstrup
Død: 7. oktober 1896 Død: 4. februar 1902
Gift: 5. juli 1850 i Vejstrup Kirke
Børn: Hans Peder Mortensen, Ane Mortensen, Marie Mortensen, Johannes Mortensen, Martha Mortensen, Niels Mortensen, Dagmar Mortensen.

Thorvald Lund's fortælling

Morten Rasmussen blev født i Oure den 13. december 1823. Han blev hjemmedøbt den 14. december 1823, og dåben blev publiseret i Oure Kirke den 25. januar 1824. Forældrene var Rasmus Hansen, gårdmand på Oure Mark, og hustru Anne Hansdatter. Fadderne var Anne Larsdatter, tjenestepige på Oure Mark, Ole Kongstad, gårdmand, Peder Nielsen, skovfoged, Jens Pedersen, boelsmand og Karen Sørensdatter på Oure Mark [Oure Sogn, sogn 119, bog 4 film 1/8 side 25]. Karen Hansdatter blev født den 28. november 1828 og dåben blev publiseret i Vejstrup Kirke den 4. januar 1829. Forældrene var gårdmand i Vejstrup Hans Christensen og hustru Anne Nielsdatter. Fadderne var Maren Christensdatter, Hans Nielsen den ældre, gårdmand Jens Nielsen, gårdmand, Ole Bødker, Apolone Madsdatter (gift med Rasmus Rasmussen), gårdmandskone, alle i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 2/8 side 73].
Ved folketællingen i 1834 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på en gård på Oure Mark, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Rasmus Hansen, 52 år, gift, gårdmand
Anne Hansdatter, 40 år, gift, hans kone
Hans Rasmussen, 18 år, ugift, deres barn
Anne Rasmusdatter, 16 år, ugift, deres barn
Peder Rasmussen, 13 år, ugift, deres barn
Morten Rasmussen, 11 år, ugift, deres barn
Jørgen Andersen, 25 år, ugift, tjenestekarl
Ved folketællingen i 1834 boede Karen Hansdatter hos sine forældre på Kohavegården blandt Vejstrups Udflyttere:
Hans Christensen, 54. år, gift sognefoged og ejer af gården
Anne Nielsdatter, 52. år, gift, hans kone
Christen Hansen, 23. år, ugift, deres barn
Johanne Margrete Hansdatter, 20. år, ugift, deres barn
Niels Hansen, 17. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 14. år, ugift, deres barn
Hans Hansen, 12. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 6. år, ugift, deres barn
Christen Nielsen, 25. år, ugift, tjenestekarl
Hans Nielsen, 28. år, ugift, væver
Niels Nielsen, 22. år, ugift, væversvend.
Ved folketællingen i 1840 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på en gård i Oure By:
Rasmus Hansen, 58 år, gift, gårdmand
Anne Hansdatter, 45 år, gift, hans kone
Hans Rasmussen, 23 år, ugift, deres barn
Anne Rasmusdatter, 21 år, ugift, deres barn
Peder Rasmussen, 19 år, ugift, deres barn
Morten Rasmussen, 16 år, ugift, deres barn
Ved folketællingen i 1840 boede Karen Hansdatter hos sine forældre på en gård på Vejstrup Mark:
Hans Christensen, 60. år, gift, gårdmand, sognefoged
Anne Nielsdatter, 59. år, gift, hans kone
Hans Hansen, 18. år, ugift, deres barn
Niels Hansen, 23. år, ugift, deres barn
Johanne Margrete Hansdatter, 26. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 20. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 12. år, ugift, deres barn
Peder Nielsen, 17. år, ugift, plejebarn
Niels Poulsen, 26. år, ugift, tjenestekarl
Lisbeth Andersdatter, 20. år, ugift, almisselem.
Morten Rasmussen blev konfirmeret i Vejstrup Kirke den 22. april 1838. Forældrene var Rasmus Hansen, gårdmand på Oure Mark, og hustru Anne Hansdatter. Han var udmærket god i kundskaber og ligeledes i opførsel [Oure Sogn, sogn 119 bog 5 film 2/10 side 141]. Karen Hansdatter blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken, den 23. april 1843 i Oure Kirke. Forældrene var Hans Christensen, sognefoged i Vejstrup, og hustru Anne Nielsdatter. Hendes karakterer var udmærket godt i kundskab og opførsel [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 3/8 side 75].
Ved folketællingen i 1845 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på en gård i Albjerg By, Oure Sogn:
Rasmus Hansen, 63 år, gift, gårdbruger, født i Haarbye
Ane Hansdatter, 50 år, gift, hans kone, født i Haarbye
Hans Rasmussen, 29 år, ugift, deres barn, født i Haarbye
Peder Rasmussen, 24 år, ugift, deres barn, født i Oure
Morten Rasmussen, 22 år, ugift, deres barn, født i Oure
Maren Rasmussen, 18 år, ugift, tjenestepige, født i Oure
Ved folketælligen i 1845 boede Karen Hansdatter hos sine forældre på Vejstrup Mark.
Hans Christensen, 65. år, gift, gåardejer og sognefoged, født her i sognet
Anne Nielsdatter, 64. år, gift, hans kone, født her i sognet
Hans Hansen, 23. år, ugift, deres barn, født her i sognet
Karen Hansdatter, 17. år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hans Peter Nielsen, 22. år, ugift, plejesøn, født i Roskilde
Hans Pedersen, 16. år, ugift, tjenestekarl, født her i Sognet
Johanne Nielsdatter, 25. år, ugift, tjenestepige, født i Gudme Sogn, Svendborg Amt.
Ved folketællingen den 1. februar 1850 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på Oure Mark [film 971 side 173]:
Rasmus Hansen, 68 år, gift, født i Haarby Sogn, Odense Amt, gårdbruger
Anne Hansdatter, 55 år, gift, født i Haarby Sogn, hans hustru
Hans Rasmussen, 34 år, ugift, født i Oure Sogn, deres barn
Morten Rasmussen, 27 år, ugift, født i Oure Sogn, deres barn
Jørgen Larsen, 7 år, ugift, født i Oure Sogn, plejebarn i barns sted
Maren Jensen, 27 år, ugift, født i Oure Sogn, tjenestepige.
Ved folketællingen den 1. februar 1850 boede Karen Hansdatter hos sine forældre på en gård i Vejstrup Sogn [film 974 side 295]:
Hans Christensen, 70 år, gift, født her i sognet, gårdmand, husfader
Anne Nielsdatter, 69 år, født her i sognet, hans kone
Hans Hansen, 28 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Karen Hansen, 22 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Hans Peter Nielsen, 27 år, ugift, født i Roskilde, indkaldt til krigstjeneste
Jens Hansen, 27 år, ugift, født i Tved Sogn, tjenestefolk
Hans Hansen, 17 år, ugift, født i Tved Sogn, tjenestefolk
Johanne Christoffersen, 18 år, ugift, født i Oure Sogn, tjenestefolk

Morten Rasmussen, 26 år gammel, ungkarl og (tjenende) hos gårdmand Hans Christensen på Vejstrup Mark og Karen Hansdatter, 21 år gammel, gårdmand Hans Christensen's datter på Vejstrup Mark blev gift den 5. juli 1850 i Vejstrup Kirke. Forloverne var Niels Hansen, gårdmand og Peder Nielsen, gårdmand i Brudager [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 3/8 side 96].

Deres børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Vejstrup By [film 1701 side 236, fil 622.tif]:
Morten Rasmussen, 37 år, gift, født i Oure sogn, husfader, gårdmand
Karen Hansen, 32 år, gift, født her i sognet, hans kone
Hans Peter Mortensen, 9 år, deres barn
Anne Mortensen, 7 år, deres barn
Marie Mortensen, 4 år, deres barn
Rasmus Johannes Mortensen, 2 år, deres barn
Find Jensen, 21 år, ugift, født i Gislev Sogn, her i Amtet, tjenestefolk
Christopher Hansen, 18 år, ugift, født i Brudager Sogn, tjenestefolk
Barbara Rasmussen, 25 år, ugift, født i Gudme Sogn, tjenestefolk
Johanne Marie Hansen, 14 år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Hans Christensen, 80 år, gift, født her i sognet, husmoderens fader, der af husfaderen forsørges
Anne Nielsdatter, 79 år, gift, født her i sognet, husmoderens moder, der af husfaderen forsørges.

Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård i Vejstrup [film 4856 side 688]:
Morten Rasmussen, 46 år, gift, født i Oure, sognerådsmedlem, husfader og jordbruger
Karen Hansen, 41 år, gift, født i Vejstrup, husmoder, husholderske
Hans Peter Mortensen, 18 år, ugift, født i Vejstrup, søn, medhjælp
Anna Mortensen, 16 år, ugift, født i Vejstrup, datter, medhjælp
Marie Mortensen, 13 år, ugift, født i Vejstrup, datter
Rasmus Johannes Mortensen, 11 år, ugift, født i Vejstrup, søn
Martha Mortensen, 9 år, ugift, født i Vejstrup, datter
Niels Mortensen, 4 år, ugift, født i Vejstrup, søn
Dagmar Mortensen, 1 år, ugift, født i Vejstrup, datter
Anne Nielsen, 87 år, enke, svigermor
Christen Peter Larsen, 18 år, ugift, tjenestetende, karl
Abelone Mari Hansen, 19 år, ugift, tjenestetyende, pige.

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Vejstrup By:
Morten Rasmusen, 56 år, gift, husfader, gårdejer, født i Oure Sogn
Karen Hansdatter, 51 år, gift, hans kone, født her i sognet
Hans Peder Mortensen, 28 år, ugift, deres barn og medhjælper ved agerbruget, født her i sognet
Rasmus Johanes Mortensen, 21 år, ugift, deres barn og medhjælper ved agerbruget, født her i sognet
Martha Mortensen, 19 år, ugift, deres barn og medhjælper ved agerbruget, født her i sognet
Niels Mortensen, 14 år, ugift, deres barn og medhjælper ved agerbruget, født her i sognet
Dagmar Mortensen, 11 år, ugift, deres barn og medhjælper ved agerbruget, født her i sognet
Johan Nielsen Johansen, 25 år, ugift, tjenestefolk, født i Skaarup Sogn
Peder Hansen Lund, 18 år, ugift, tjenestefolk, født i Binderup Sogn, Vejle Amt
Maren Sofie Rasmusen, 21 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet.

Ved folketællingen i 1890 boede familien på en gård i Vejstrup:
Morten Rasmussen Kohave, 66 år, gift, husfader, gårdmand, født i Oure Sogn
Karen Hansdatter, 61 år, gift, husmoder, født i Vejstrup Sogn
Peter Mortensen, 38 år, ugift, deres barn, forpagter, født i Vejstrup Sogn
Martha Mortensen, 28 år, ugift, deres barn, født i Vejstrup Sogn
Marie Petra Mortensen, 25 år, ugift, tjenestepige, født i Vejstrup Sogn
Karen Johanne Hansen, 17 år, ugift, tjenestepige, født i Kirkeby Sogn
Mads Jørgensen, 24 år, ugift, tjenestekarl, født i Oure sogn
Hans Christian Jensen, 19 år, ugift, tjenestekarl, født i Svendborg By.

Morten Rasmussen døde den 7. oktober 1896 på Kohavegården, Vejstrup Mark, og han blev begravet den 12. oktober 1896 i Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård af valgmenighedspræst Pedersen. Han var gårdejer af Kohavegården og gift med Karen Hansen. Han blev 72 år gammel [Vejstrup Sogn, kirkebog for 1892 - 1912 side 131 opslag 101]. Karen Hansdatter døde den 4. februar 1902 på Kohavegården, Vejstrup Sogn, og hun blev begravet den 11. februar 1902 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård af valgmenighedspræst Pedersen. Hun var aftægtskone på Kohavegården og enke efter afdøde gårdejer Morten Rasmussen. Den sidste fælles bopæl var i Vejstrup Sogn. Hun blev 73 år gammel [Vejstrup Sogn, kirkebog for 1892 - 1912 side 149 opslag 119].

     


Niels Pedersen's Beretning:

Endelig meldte askepotten Karen Hansdatter sig som nr. 6 af Hans Christensen og Anne Nielsdatter's børn. Hun blev den, der kom til at pleje sine forældre på deres gamle dage. Hun blev gift med Morten Rasmussen, der var født på Grønnemosegård i Oure sogn. De byggede gården helt om, som den endnu ligger med den prægtige og frugtbare have i baggrunden. Rigdommen blev dog størst med børneflokken, der blev 7 i tal nemlig: Peder, Ane, Marie, Johannes, Martha, Niels og Dagmar. De 5 er endnu levende. Kun de 2 ældste er døde. Der i dette gamle stamhjem, der gemmer så mange kære minder, har der altid for slægten været godt at komme.

Også siden Dagmar - den yngste - blev gift med Oluf Nielsen fra Sjælland. De følger gammel tradition og byder en velkommen både med mund og hjerte, hvorfor de fortjener oprigtig tak. Desværre døde deres eneste søn Peder som barn, hvad der voldte dem stor og dyb sorg og indtil denne dag ikke ringere savn.


Jørgen Larsen blev født den 30. juli 1843. Han blev hjemmedøbt den 31. juli 1843 og døbt i Oure kirke den 24. september 1843. Moderen var Ane Rasmusdatter, Oure Sogn. Den udelagte barnefader var Lars Jørgensen, Oure By. Fadderne var gårdmand Jørgen Hansen's datter Marie, gårdmand Hans Hjeriksen's hustru Marie, gårdmand Anders Nielsens kone og skovfoged Niels Nielsen og Niels Kongstad [Oure Sogn, sogn 119 bog 5 film 1/10 side 26].

Ved folketællingen i 1845 boede Jørgen Larsen hos sine forældre i Lindeskov, Ellested Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt:
Lars Jørgensen, 32 år, gift, gårdmand, født i Oure Sogn Svendborg Amt
Anne Rasmusdatter, 27 år, gift, hans Kone, født i Oure Sogn Svendborg Amt
Jørgen Larsen, 2 år, ugift, deres søn, født i Oure Sogn Svendborg Amt
Inger Christophersdatter, 22 år, ugift, tjenestefolk, født i Gudme Sogn Svendborg Amt
Johan Henrik Michaelsen, 29 år, ugift, tjenestefolk, født i Refsvindinge Sogn Svendborg Amt
Erik Hansen, 19 år, ugift, tjenestefolk, født i Svindinge Sogn Svendborg Amt
Hans Hansen, 72 år, gift, indsidder og aftægtsmand, født i Ellested Sogn
Maren Hansdatter, 72 år, gift, hans Kone, født i Ellested Sogn

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 17. marts 2008