Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Marius Jensen Elma Marie Splidsboel Frode Engbæk Maren Skræp
1881 - 1945 1883 - 1962 1881 - 1928 1886 - 1976
Eyvind Jensen Signe Engbæk
Født: 5. april 1912 i Frederikshavn Født: 10. august 1911 i Brenderup
Død: 3. april 2003 på Gentofte Amtssygehus Død: 5. december 2002 i Frederikshavn
Gift: 2. juli 1938 i Vejstrup Valgmenighedskirke
Børn: Kræsten Engbæk, Elma Birgitte Engbæk og Frode Engbæk

Signe Engbæk's sundhedspolitiske debatindlæg med mere:

Signe Engbæk var eneforfatter med mindre andet er anført

Titel Reference
Skolelæge på Landet Fjernsynsudsendelse den 9. oktober 1963, Danmarks Radio, producer Hans Arne Hansen
Spis, le og vær glad ... med kunstige tænder Kronik, Berlingske Tidende 4. marts 1964
S. Alleslev, E. Bastholm, S. Engbæk, L. M. Jakobsen, O. Jensen, E. Toft-Nielsen, E. Uhl: Hvad læreren ser Udgivet af Helse i samarbejde med Dansk Skolelægeforening og støtte fra Undervisningsministeriet 1964
Skoleborde og -stole er fremstillet til voksne Ålborg Stiftstidende side 7 den 22. november 1966
Børnene svigtes af det offentlige i landdistrikter Ålborg Stiftstidende side 7 den 6. januar 1967
De låser ikke dørene-alligevel begynder de at tale om nøglebørn Interview af Ditte Mandrup, Berlingske Tidende den 29. januar 1967 side 11
Hvem tror at engelsk syge og konfirmations-gebis er fortid? Interview af Lise Nørgaard, Politiken den 29. januar 1967
Familiepolitik hovedemne for alle kvindeforeninger Vendsyssel Tidende side 9 den 28. februar 1967
Men alligevel ... Special-analyse af Alice Vestergaard i SøndagsBT, side 31-34, den 9. juni 1967
Skolelægens socio-pædago-medicinske engagementer Ugeskrift for Læger, 129 (40), 1328-1331 (1967)
Altmuligkone i Vendsyssel Kristeligt Dagblad den 27. januar 1968
Jeg har altid interesseret mig for børn Interview ved Einar Siberg i Femina 95 (51), 12-13 og 52-53 (1968)
Kommunikation inden for den profylaktiske del af sundhedsplejen Tidsskrift for Sygeplejesker, side 522-523, den 16. december 1968
S. Alleslev, E. Bastholm, T. Christensen, S. Engbæk, J. J. Holst, L. M. Jakobsen, R. Jensen, N. O. Brandt Johansen, O. Jensen, H. E. Knipschildt, M. Lund, P. Schiøler, P. Schüssler, H. J. Svendsen, E. Uhl: Hvad læreren ser Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Dansk Skolelægeforening, 1969
S. Alleslev, E. Bastholm, T. Christensen, S. Engbæk, J. J. Holst, L. M. Jakobsen, R. Jensen, N. O. Brandt Johansen, O. Jensen, H. E. Knipschildt, M. Lund, P. Schiøler, P. Schüssler, H. J. Svendsen, E. Uhl: What the teacher sees The Committee for Health Education in collaboration with the Danish Association of School Physicians and supported by the Ministry of Education 1969
Ernæringstruede børn Det truede barn. Redaktør: Ole Gade Lorentzen. Side 109 - 119 (1969)
Kommunalt ejede boliger Vendsyssel Tidende, 13. januar 1971
Barn blandt voksne Kronik i Aalborg Stiftstidende, 23. januar 1970
Hvad skal vi spise i 1980'erne Helse, bind 2 (1971)?
Det truede barn-Risk Children Tidsskrift for Sygeplejersker 71 (5), 193-195 (1971)
Forebyggende arbejde - skolelæge / skolepsykolog Skolepsykologi 8 (5), 363-369 (1971)
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 51(3), 42-48 (2014)
Kortsynet at ville spare udgiften til skolemælk Kommunen, side 2, den 6. oktober 1971
Husmandshjemmet 21 (43), 11 (1971)
Børns sundhed Målet er tryghed 2, Familiens børn og unge, Danmarks Radio, Voksenundervisning. Side 5-9 (1971)
Skolerne vil ophæve madpakke-slaveriet Politiken side 4, den 30. december 1971
De 80.000 nye skolebørn får socialt sikkerhedsnet Ekstra Bladet side 31 den 7. august 1972
De miljømæssige faktorers indvirkning på børn og unges forhold med specielt hensyn til landkommunerne Foredrag ved Ungdomsringens Narko Seminar på LO-Skolen
Børnesagens Tidende 67 (18), 509-517 (1972)
Hvor mange børn går der på 100.000 kr.? Frit Ord, Vendsyssel Tidende den 12. november 1972
Mad på skolen? Ernæringsrigtig skolemad? P. Helms. Rigtig og sund skolemad. Udgivet af Mejeribrugets Hjemmemarkedsudvalg (1973)
Holdningsbegrebet - en analyse. Et indlæg om rygproblemer Skolehygiejnisk Tidsskrift 61 (3), 88-94 (1973)
Skolesundhedsplejen og dens målsætning. Et diskussionsindlæg Ugeskrift for Læger 136 (5), 281-282 (1974)
Sygeplejersken 74 (15b), side 25 (1974)
Skolelægen som socialmediciner Samspilsramte børn. Emotionelt og socialt handicappede børn. Redaktører Palle Bendsen og Karen Vibeke Mortensen. Side 138-147 (1974 og 1977)
Man sparer på børn og kvinder Interview af Else Cornelius i Frederiksborg Amts Avis den 23. juni 1974 side 5
Ernæring af det raske skolebarn. Som det burde være-og sådan som det ofte er Økonomaen 52 (21) 4-6 (1974)
Ernæringstruede Børn II Det truede barn II. Redaktør: Ole Gade Lorentzen side 117-128 (1975)
Faget Legemsøvelser i folkeskolen Indsendt til Folkeskolen den 15. april 1975.
Hvordan planlægges og organiseres fremtidens lægearbejde? Ugeskrift for Læger 137 (36), 2104-2106 (1975)
Barnets forkerte mad kan skade for livet Interview af Nan Henningsen i Samvirke 48 (11), 26-27 (1975)
Signe Engbæk og Bengt Zachau-Christiansen: In memoriam: Hans Jørgen Svendsen Ugeskrift for Læger den 11. december 1975
Forslag om ny arbejdsområder for lægekredsforeningerne.
Referat af møde afholdt af DADL's hygiejnekomite 5.-6. december 1975
NOLK Hæfte 2, side 4-5 (1976)
Børns ernæring. Forældrenes ansvar? Tænk nr. 2, 22-23 (1976)
Skal skolelægen følge børn før og efter skoletiden? Interview i Vendsyssel Tidende den 27. juni 1976
Institutionsanbringelse af børn med Down's syndrom Ugeskrift for Læger, 138 (25), 1544-1545 (1976)
Lægetilsyn med børn i daginstitutioner Ugeskrift for Læger, august 1976
Læseretarderede og synsvanskeligheder. Et indlæg fra skolepsykologernes faglige møde på Nyborg Strand i september 1975 Læsevanskeligheder og syn-en artikelsamling. Pædagogiske forskningsrapporter nr. 11, 15-28, (1976)
Jens Bondesen: Havregrød eller øl om morgenen Interview i Ålborg Søndags Stiftstidende Sektion 3 side 1 den 10. oktober 1976
Skolelægens placering i den fysiske opdragelse af skolebørn Tidsskrift for Legemsøvelser 40 (4), 158-160 (1976)
Skolehygiejnisk Tidsskrift 64 (2), 26-32 (1976)
P. Mylov, W. Regli, T. Rosenberg, S. Engbæk, I. Johnsen, T. Krogh, J. Hannibal, A. Poulsen, A. Søegård, V. Påske, H. Lindau:
Synsproblemer hos Skoleelever
Skolepsykologi, monografi nr. 14 (1977)
Børn og Spisevaner Skolekøkkenet 32 (12), 3-8 (1977)
Husholdningslæreren 49 (1) 4-11 (1978)
Foredrag ved en konference om Børn og Spisevaner i FDB, Albertslund den 2. november 1977
Spisevaner hos Børn Livsmedelsteknik 20 (2), 75-79 (1978)
Spisevaner hos Børn Ugeskrift for Læger 140 (18), 1055-1059 (1978)
Analyse af kostundersøgelser Ugeskrift for Læger juni 1978
Skolens sundhedspleje og lægeordning-et bredt samarbejde Skolestart 1978 side 35-38 (1978)
Skolelægens individcentrerede funktioner Skolehygiejnisk Tidsskrift 67 (3), 41-49 (1979)
Børns opvækstvilkår Skolehygiejnisk Tidsskrift 67 (4), 53-61 (1979)
Skoleelevers arbejdsstillinger Ugeskrift for Læger 141, 1991 (1979)
Axel Biering, Signe Engbæk, Gustav Leunbach, Jens Ottosen og Egill Snorrason:
Møbeldimensionering for skoleelever
Danske Fysioterapeuter, særtryk nr. 3, den 3. februar 1977
Ugeskrift for Læger den 11. juni 1977
Annemarie Goldschmidt: Sundhed og skole - krop og bevægelse. Temahæfte nr. 2, august 1978, Danmarks Skolelederforening
Skolehygiejnisk Tidsskrift 67 (2), 34-38 (1979)
Skolebarnets Kostmuligheder. Og har barnets ernæring betydnng for læreren som underviser? Hjemkundskab Hæfte 8, 6-10 (1979)
Foredrag ved Skolebarnets Kostmuligheder, Aalborg Seminarium og Hjemkundskabslærerforeningen den 6. marts 1979
Et ernæringsrigtigt måltid midt på dagen i skoletiden.
Madpakke-skolebod-skolekantine
Hjemkundskab Hæfte 9, 12 (1979)
Foredrag ved Skolebarnets Kostmuligheder, Aalborg Seminarium og Hjemkundskabslærerforeningen den 6. marts 1979
Undersøgelse af farvesansen Skolepsykologi 17 (3), 302-303 (1980)
Skoleelevers Ernæringstilbud - En samfundsopgave Ugeskrift for Læger 142 (40), 2645 (1980)
Feminisatio testicularis Ugeskrift for Læger 143 (4), 214-215 (1981)
Vi må ned på en 30 timers uge Interview i Vendsyssel Tidende den 16. september 1981
Screening af skolebørn for skoliose (sidekrumning af rygsøjlen) Ugeskrift for Læger 144 (4), 257-258 (1982)
Skolebarnet - barnet i skolen NOLK Hæfte 3, 10-11 (1982)
Skolelægearbejdet bør ikke være venstrehåndsarbejde Ugeskrift for Læger 146 (8), 635-636 (1984)
Boganmeldelse af: Rygproblemer og skolebørn - forslag til forebyggelse. Forebyggelsesrådet Ugeskrift for Læger 146 (35), 2673-2674 (1984)
Skolelæge i 36 år I Nielsines fodspor. Kvindelige læger gennem 100 år. Redigeret af K. Borum, B. Danneskiold-Samsøe, V. Jørgensen, A. Kjær, S. Kroon, A. Schondel, K. Sølvsten Sørensen. Side 154-163 (1984)
Skolelægeerfaring igennem 36 år Månedsskrift for praktisk Lægegerning side 20 - 23 (januar 1985)
Boganmeldelse af E. Andreassen, K. Barfod, L. Denert et al.:
Overvægtige børn og deres problemer
Ugeskrift for Læger 148 (18), 1123 (1986)
F. Boisen-Møller, S. Engbæk, A. Foldspang, J. Fossgreen, F. Frølund, E. M. Jensen, P. Lauridsen, A. Viidik, H. Vinderberg:
Om Rygsundhed og Ryglidelser. Responsum: Den nuværende situation, muligheder for sundhedsfremme, forebyggelse og behandlingsmæssige foranstaltninger samt forskning og udvikling
Landsforeningen for Rygsundhed, 29 sider, 1987
Nye tider og stavnsbånd Berlingske Tidende 1. sektion side 11, den 31. august 1988
Aktiv ernæringspolitik? Ansæt kliniske diætister Ugeskrift for Læger 151 (16), 1021-1022 (1989)
Skolebørns arbejdsmiljø Indsendt til Tidsskriftet Arbejdsmiljø den 21. april 1989
Hornhindepolitik Ugeskrift for Læger 153 (19), 1381 (1991)
Auken og Nyrup Rasmussen Berlingske Tidende 1. sektion side 11, den 18. marts 1992
Konsultation og receptfornyelse Berlingske Tidende den 1. april 1992
De store krav til oplyst demokrati Berlingske Tidende den 26. juni 1992
Kursus i at sige ja Ugeskrift for Læger 155 (30), 2368 (1993)
En patient - en læge Ugeskrift for Læger 156 (22), 3350 (1994)
De uudnyttede profylaksemuligheder Ugeskrift for Læger 157 (17), 2472-2474 (1995)
Kræftbehandlingens dilemma Ugeskrift for Læger 158 (5), 664 (1996)
Kommunelægeproblematikken og P.L.O. Ugeskrift for Læger 158 (25), 3684-3685 (1996)
Danmark er blevet et ventetidsland Ugeskrift for Læger 158 (28), 4115 (1996)
Pædofili i Danmark Ugeskrift for Læger 158 (37), 5194-5197 (1996)
Lærerige oplevelser. På en akut kardiologisk afdeling vest for Lillebælt Ugeskrift for Læger 159 (23), 3646-3648 (1997)
Den evige plejehjemsproblematik Ugeskrift for Læger 159 (46), 6865-6866 (1997)
Fin repræsentant Berlingske Tidende den 27. november 1997
Tandimplantation Indsendt til Jyllandsposten den 29. november 1997
Hjertemagnyl Ugeskrift for Læger 161 (4), 451-452 (1999)
Undlad at inseminere lesbiske kvinder Dagens Medicin side 31 den 6. maj 1999
Nødtelefon 112. Lærerig oplevelse i forbindelse med akut black out Ugeskrift for Læger 162 (7), 955 (2000)
Hetz mod syge og gamle Dagens Medicin side 28 den 9. marts 2000
Profylakse Ugeskrift for Læger 163 (2), 197 (2001)
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis Ugeskrift for Læger 163 (11), 1603 (2001)
Semper solare primum nihil nocere Ugeskrift for Læger 163 (50), 7087 (2001)

-

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 08-Sep-2017