Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Marius Jensen Elma Marie Splidsboel Frode Engbæk Maren Skræp
1881 - 1945 1883 - 1962 1881 - 1928 1886 - 1976
Eyvind Jensen Signe Engbæk
Født: 5. april 1912 i Frederikshavn Født: 10. august 1911 i Brenderup Sogn
Død: 3. april 2003 på Gentofte Amtssygehus Død: 5. december 2002 i Frederikshavn
Gift: 2. juli 1938 i Vejstrup Valgmenighedskirke
Børn: Kræsten Engbæk, Elma Birgitte Engbæk, gift Scheibel og Frode Engbæk

Signe Engbæks foredrag

Dato Titel Sted
5. - 6. marts 1966 En kostundersøgelse blandt landskolebørn Kan vi ændre befolkningens kostvaner? Børne- og skoletandlægers forårsmøde 1966. Refereret i Tandlægebladet 70, 473 - 480 (1966) og Vendsyssel Tidende den 5. marts 1966
27. - 28. juni 1967 Skolelægens socio-pædago-medicinske engagementer 7. Nordiske Skolelægekongres, Bergen, Norge
18. september 1967 Samarbejde mellem Pædagoger og Skolelæger Hjørring Seminarium
11. oktober 1967 Samarbejde mellem Pædagoger og Skolelæger Familiespejlet, Kultur- og Aktualitets Afdelingen, Danmarks Radio
15. november 1967 Skolen i historisk Lys Forældremøde, Skovsgård Skole
2. januar 1968 De vanskelige År Inner Wheel, Brønderslev
14. januar 1968 Ungdomskorpsenes Nytårsparade Brønderslev Hallen
1. februar 1968 Hvordan brydes den onde Cirkel?
Problemer omkring Børn fra svage Miljøer.
Det radikale Venstres Kvindeudvalg, Kvindernes Bygning, København med efterfølgende radioudsendelse
27. februar 1968 Tidens Samfundsproblemer Dansk Kvindesamfunds Forældreklub
26. september 1968 Die Früherkennung der Behinderungen der Kinder Das behinderte Kind in der Schule, III. Internationales Symposium, Hanover
22. oktober 1968 Prognose, Befolkningsforskydninger og P-piller Familie og Kontakt, Langholt Skole
15. november 1968 Arbejdsopgaver for Lægen involveret i profylaktisk Arbejde Kommunikation i Sundhedsplejen, Møde for Sundhedsplejersker, Nyborg Strand
2. december 1968 Moderne Familiepolitik Venstres Ungdom, Brønderslev
25. februar 1969 Profylakse blandt børn Fortsættelseskursus, Nordvestsjællands Lægekredsforening
9. december 1969 Sygdomme i Skolealderen Ranum Seminarium
18. marts 1970 Det ernæringstruede Barn Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark, Løkken Badehotel
August 1970 Barnet i farezonen. Er sundhedsplejen aktuel? Familiespejlet, Kultur- og Aktualitets Afdelingen, Danmarks Radio
30. juli - 1. august 1970 Screening af Skolebørns Høreevne
Screening af Syn
Social Deplacering
8. Nordisk Skolelægekongres, Åbo, Finland
28. august 1970 Hvad skal vi spise i 1980'erne Skolekøkkenlærernes årsmøde, Skarrildhus
8. september 1970 Det truede Barn Ergoterapeuter, Nordjyllandskredsen, Brønderslev
8. december 1970 Indlæg til pressemøde om en undersøgelsesrapport om skolebørns spisevaner og indstilling til mejeriprodukter Mejeribrugets Hjemmemarkedsudvalg
21. januar 1971 Undersøgelse af skolebørn med henblik på "risk children" Nordjyllands Sundhedsplejersker
2. februar 1971 Sygdomme i Skolealderen
Epidemiologiske Foranstaltninger
Årsager til nedsat Vitalitet.
Aalborg Seminarium
23. februar 1971 Vore Børns Trivsel Landboskolens Husholdningsudvalg, Brønderslev
24. februar 1971 Om skolelæge arbejdet Rotary, Brønderslev
19. april 1971 1970'ernes Folkeparti:
Kulturen - en del af hverdagen
Det menneskelige miljø
Forandre for at bevare
Den Konservative Kvindekreds, Hjørring
18. juni 1971 Opsporing og behandling af risikoskolebørn Fortsættelseskursus for Skolelæger, Skarrildhus
20. juni 1971 Skolelægens indsats overfor risikofamilien Fortsættelseskursus for Skolelæger, Skarrildhus
12. oktober 1971 Seksualoplysning i Skolen Forældreaften, Vrå Hovedskole
25. oktober 1971 Aktuelle problemer set fra en skolelæges synsvinkel Skolepsykologisk Kontor for Arden, Hobro, Nørager og Støvring Kommuner
9. november 1971 Seksualoplysning i Skolen Skolenævnet, Løkken Centralskole
10. november 1971 Samarbejde imellem lærer og skolelæge Lærerrådet, Skolegades Skole, Brønderslev
18. november 1971 Barnets trivsel i skolen Forældremøde, Tversted Skole
10. februar 1972 Er det farligt at leve i et landsogn? "Torsdagsaften", Pandrup Kommunes Biblioteker og Aftenhøjskole
24. marts 1972 Det truede Barn. Forældres, lægers og samfundets ansvar Vore Børns stilling i samfundet, Landskonference for socialdemokratiske Kvinder, LO-skolen.
4. maj 1972 Mødearrangør for "Instruktionskursus i Skoleaudiologi" Nordjylland Amt, Brønderslev
20. juli 1972 De miljømæssige faktorers indvirkning på børn og unges forhold med specielt hensyn til landkommunerne. Landsforeningen Ungdomsringen, Narko seminar, LO-Skolen
Trykt i Børnesagens Tidende 67 (18), 509 - 517 (1972)
1972 Psykosomatiske tilstande i forskole- og skolealder. ?
22. september 1972 Information on the medical school health service in Denmark. Background and principles of a new law. The international Union for Health Education, Europa Bureau, København
14. november 1972 Den nye lov om skolelægeordningen samt det nye cirkulære om seksualundervisning Bagterp Skole
16. november 1972 Hvad gør vi for vores nøglebørn? Den sociale Højskole i Aalborg
20. november 1972 Den nye lov om skolelægeordningen. Hvad tør vi forvente af den? Skolenævnet, Vestervangsskolen, Randers.
18. december 1972 og
3. januar 1973
De miljømæssige faktorers indvirkning på børn og unges forhold Focus på Afvigere, Specialuge på børneforsorgsseminariet Råens Minde
20. februar 1973 Risiko børn og alt hvad det indebærer Sygeplejeskolen i Aalborg Syd
26. februar 1973 Hvordan får vi vores børn tilgodeset i det moderne samfund? Leg og Virke, Brønderslev
3. og 24. marts 1973 De miljømæssige faktorers indvirkning på børn og unges forhold Socialpædagogisk Samarbejdskursus, Nordjyllands Fritids- og Ungdomsklubber og Undervisningsministeriets konsulent vedrørende narkotika sager
22. marts 1973 Det indre og ydre Miljø Årskursus i Specialpædagogik på Munkebakke skolen i Frederikshavn, Danmarks Lærerhøjskole, Ålborg
12. april 1973 Socialmedicin Årskursus i Specialpædagogik på Munkebakke skolen i Frederikshavn, Danmarks Lærerhøjskole, Ålborg
30. juni 1973 Holdningsbegrebet - En analyse.
Et foredrag om rygproblemer
9. Nordiske Skolelæge Kongres, Reykjavik
22. september 1973 Socialforvaltningernes samarbejde med øvrige institutioner og forsorgsområder Nordjyllands Amts Familievejledning, Sæby Søbad
3. oktober 1973 Børneproblemer Forældreaften, Vuggestuen, Brønderslev
23. oktober 1973 Skolelægens arbejde og opgaver Lærerrådet, Toftegårdsskolen, Jerslev
6. november 1973 Slik Forældreaften, Rakkeby Skole
16. november 1973 Hvem kan hjælpe? Hvordan kan vi trække på hinanden? Lærerrådsmøde, Søndergades Skole, Brønderslev
16. januar 1974 Samarbejdsrelationer i skolelæge virksomheden, og hvordan fremmes disse bedst til gavn for skolebarnet og familien Skolelæger og sundhedsplejersker i Nordjyllands amt, Sygeplejeskolen Ålborg Sygehus Syd
23. januar 1974 Ernæringshygiejne Familievejlederkursus, Ålborg
6. februar 1974 Skoleprofylaktiske Undersøgelser Familievejlederkursus, Ålborg
12. februar 1974 Er socialpædagogen af i dag i stand til at varetage sine funktioner på en tilfredsstillende måde? Børneforsorgens Fortsættelsesseminarium, Ålborg
8. marts 1974 Risikogrupper i børnetandplejen Forårskursus, Dansk Børnetandlæge Forening
12. marts 1974 Ernæringsproblematik i det moderne samfund Hjørring Amts samlede Husmands foreningers Husholdningsudvalg
19. marts 1974 Forskole- og skolealderen. Helbredsundersøgelse, psykosomatiske og kroniske somatiske Sygdomme Kursus i almen medicin: Pædiatri, Aarhus Universitet
25. april 1974 Skolebørns og unges kost Samfundsmedicin, Embedslægekursus
20. maj 1974 Det indre og ydre Miljø Årskursus i Specialpædagogik på Hjørring Seminarium, Danmarks Lærerhøjskole, Ålborg
27. maj 1974 Socialmedicin Årskursus i Specialpædagogik på Hjørring Seminarium, Danmarks Lærerhøjskole, Ålborg
3. maj 1974 Takketale for Hæderspris Ålborg Tandlægeselskab
13. maj 1974 Samarbejde mellem socialpædagoger og folkeskole og mellem daginstitutioner og læge. Lægeundersøgelse: Hvad man finder og hvad man gør? Ålborg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium
20. august 1974 Tale for de nye lærerkræfter Ålborg Universitet
4. september 1974 Skolebørns ernæring - Skolekantiner Økonomaforeningen, Holstebro Sygehus
27. februar 1975 og 6. november 1975 Børn og Miljø Kursus for Skolesygeplejersker og Sundhedsplejersker, Nordjylland Amt
10. marts 1975 Børn og Miljø Børnehavepædagoger i Nordjylland, Hjørring Seminarium
11. marts 1975 Motion og træning i skolen for Livet Amtsudvalget for Skoleidræt og Dansk Skolelægeforening, Ålborg Seminarium
19. marts 1975 Hvordan og hvad skal man observere hos børnene, så oplysningerne kan bruges i samarbejde med lægen Ålborg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium
16. august 1975 Skolelægens placering i den fysiske opdragelse af skolebørn Dansk Skolelægeforenings Fortsættelseskursus for Skolelæger og Idrætslærer, LO-skolen, Helsingør
9. september 1975 Læseretarderede og synsvanskeligheder Skolepsykologernes årsmøde, Nyborg Strand
29. oktober 1975 Samarbejde med Skolelægen Socialpædagogisk kursus for lærere, der underviser i hjælpeklasser på Ørnevejens Skole i Frederikshavn, Danmarks Lærerhøjskole i Ålborg
20. november 1975 Hvem har ansvaret for vore børns sundhed? Skolenævnet, Terndrup Skole
27. januar 1976 Aktuelt nyt om børns og unges kost Landboskolens Husholdningsudvalg, Brønderslev
11. marts 1976 Skolebørns Kost Samfundsmedicin, Embedslægekursus
7. april 1976 Synspleje i skolen Skolepsykologer, Nordjyllands Amt
29. april 1976 Hvem har ansvaret for vores børns sundhed? Hadsunds Skoles Forældreforening
9. juni 1976 Samarbejde med Skolelægen Socialpædagogisk kursus for lærere, der underviser i hjælpeklasser på Ålborg Seminarium, Danmarks Lærerhøjskole i Ålborg
17. juni 1976 Samarbejde med Skolelægen Socialpædagogisk kursus for lærere, der underviser i hjælpeklasser på Hjørring Seminarium, Danmarks Lærerhøjskole i Ålborg
28. juni 1976 Somatiske og sociale aspekter i skolebørns ernæring 10. Nordiske Skolelægekongres, Århus
29. juni 1976 Problematikken omkring skolemøbler 10. Nordiske Skolelægekongres, Århus
7. december 1976 Lægens ansvar for befolkningens ernæring Kursus i Ernærings- og Fødemiddel Lære, Rigshospitalet
4. marts 1977 Afgrænsning af "svagsynede" elever og visitation Kursus for lærer, der underviser eller får svagsynede elever, Nordjyllands Amt
31. marts 1977 Skolelægens arbejde Forældremøde, Serritslev Skole
24. juni 1977 Lægens ansvar for befolkningens ernæring Kursus i Kost og Ernæring, Specialkursus i Husholdning, Århus
28. september 1977 Børne ernæring Røde Kors Vuggestuen, Brønderslev
24. oktober 1977 Børn i et samfund i opbrud Frit Oplysningsforbund, Ålborg
2. november 1977 Børn og spisevaner Konference i FDB, Albertslund. Trykt i Skolekøkkenet 32 (12), 3-8 (1977)
3. november 1977 Ernærings- og Sundhedsoplysning overfor børn, skolebørn og ældre Kostens betydning for forebyggelse af ernæringssygdomme, Tune Landboskole
16. november 1977 Skolesundhedsplejen Elevforelæsning, Hjørring Seminarium
17. januar 1978 Spis dig glad i rigtig mad Husholdningsudvalget for Dronninglund Herreds Landboforening og Husmandskreds
14. februar 1978 Skolelægens opsøgende arbejde Seminar om opsøgende arbejde, Socialstyrelsen
23. februar 1978 Skolebarnets Kost Det kongelige Danske Landhusholdnings Selskabs vintermøde, Frederiksberg
15. marts 1978 Skolebørnenes Kost Kursus i samfundsmedicin, Embedslægekursus
13. april 1978 Børns spisevaner og ernæring Hjemkundskabslærerforeningen, Århus
4. oktober 1978 Skolelægens arbejde Forældremøde, Hedegårdsskolen, Brønderslev
14. november 1978 Kroniske somatiske sygdomme i forskole- og skolealder Lægekredsforenngen for Århus Amt
6. marts 1979 Og har barnets ernæring betydning for læreren som underviser? Skolebarnets Kostmuligheder, Aalborg Seminarium og Hjemkundskabslærerforeningen. Trykt i Hjemkundskab Hæfte 8, 6-10 (1979)
23. april 1979 Handicappede børns Vilkår Børneåret, Brønderslev Bibliotek
29. september 1979 Åbningstale Børnefesten i Brønderslev i anledning af Det internationale Børneår
20. november 1979 Ernæring Jerup Skole
21. januar 1980 Kvindens overgangsalder Brønderslev Husmoderforening
5. november 1980 Børns Ernæring Fritidshjemmet, Ålborg Øst
5. februar 1981 Børns Kostvaner Lærerrådet, Nørresundby Ungdomsskole
8. april 1981 Normering af Børneinstitutionspladser Arbejdsgruppen af forældre og personale om merindskrivning i Brønderslev
21. maj 1981 Information om skolebørns ernæring udenfor storbyerne samt praktisk vejledning Besøg af en repræsentant for Council of Europe 1981 Medical Research Programe
14. - 17. juni 1981 Skolealderens morbiditet 6. Nordiske kongress i Sosialmedisin, Voss, Norge
14. - 17. juni 1981 Anders Foldspang og Signe Engbæk: Sociale prædiktorer for fedme blandt skolebørn 6. Nordiske kongress i Sosialmedisin, Voss, Norge
24. august 1981 Skolelægens arbejde og kontakten med forældrene Forældremøde, Serritslev Skole
24. november 1981 Skolebørns ernæring
Fejlernæringens diagnostik
Kursus i klinisk ernæring på Scanticon, Århus, DADL uddannelsessekretariat
18. februar 1982 Stimulanser og narkotika Forældremøde for 8. klasse, Hedegårdsskolen, Brønderslev
29. marts 1982 Skolebørns sundhedstilstand Sygeplejerske kursus, Ålborg
17. februar 1983 Skolelægens arbejde Kursus for sygeplejeelever, Ålborg Sygeplejeskole
15. marts 1986 Behandling af skolioser hos skolebørn Dansk Selskab for Manuel Medicin
17. marts 1986 Rygproblemer - Rygsygdomme Stiftende møde for Landsforeningen for Rygsundhed, Musikhuset, Århus

     

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Sep-2017