Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Marius Jensen Elma Marie Splidsboel Frode Engbæk Maren Skræp
1881 - 1945 1883 - 1962 1881 - 1928 1886 - 1976
Eyvind Jensen Signe Engbæk
Født: 5. april 1912 i Frederikshavn Født: 10. august 1911 i Brenderup
Død: 3. april 2003 på Gentofte Amtssygehus Død: 5. december 2002 i Frederikshavn
Gift: 2. juli 1938 i Vejstrup Valgmeninghedskirke
Børn: Kræsten Engbæk, Elma Birgitte Engbæk og Frode Engbæk

Signe Engbæk's videnskabelige publikationer:

Signe Engbæk er eneforfatter med mindre andet er anført

Titel Reference
Visse diagnostiske problemer ved acut porfyri. To tilfælde Ugeskrift for Læger Juli 1944
S. Engbæk og F. Engbæk: Synsundersøgelse af skolebørn på landet Ugeskrift for Læger 126 (45), 1527 - 1531 (1964)
En kostundersøgelse blandt landskolebørn Ugeskrift for Læger 127 (35), 1095 - 1099 (1965)
Mødres uddannelse og erhverv i et landdistrikt Ugeskrift for Læger 129 (1), 29 - 31 (1966)
"Risk Children". Det "truede" og "ikke-tilgodesete" barn. En analyse af tre årgange 1. klasse-børn Ugeskrift for Læger 131 (45), 1947 - 1952 (1969)
Ugeskrift for Læger 132 (2), 57 - 67 (1970)
Ugeskrift for Læger 132 (9), 459 - 467 (1970)
Daginstitutioner og lægetilsyn Ugeskrift for Læger 135 (39), 2112 - 2115 (1973)
Ryglidelser hos skolebørn. Diagnostiske, prognostiske og profylaktisk / terapeutiske overvejelser Ugeskrift for Læger 136 (15), 803 - 808 (1974)
Den problem-orienterede journal i forebyggende arbejde Ugeskrift for Læger 141 (8), 540 - 543 (1979)
S. Engbæk og A. Foldspang: Morbus socialis. Socialt betingede dårlige vilkår for udvikling og indlæring blandt elever i et normalt skoleklientel Ugeskrift for Læger 141 (32), 2225 - 2229 (1979)
S. Engbæk og A. Foldspang: Morbus socialis. Determinanter for den operationelle diagnose morbus socialis blandt skolebørn Ugeskrift for Læger 142 (16), 1049 - 1054 (1980)
S. Engbæk og A. Foldspang: Fedmens epidemiologi blandt skolebørn I. Prævalens Ugeskrift for Læger 142 (26), 1704 - 1707 (1980)
S. Engbæk og A. Foldspang: Fedmens epidemiologi blandt skolebørn II. Målemetode Ugeskrift for Læger 143 (11), 701 - 706 (1981)
Skolealderens morbiditet. Foreløbig meddelelse. Ugeskrift for Læger 144 (1), 53 - 58 (1982)
S. Engbæk og A. Foldspang: Nyopdagede kroniske lidelser hos skolebørn, undersøgt af skolelæge Ugeskrift for Læger 144 (11), 821 - 825 (1982)
S. Engbæk og A. Foldspang: Skolelægens samarbejdsfunktioner ved kroniske helbredstilstande hos skolebørn Ugeskrift for Læger 144 (11), 826 - 829 (1982)
Skolealderens Sygdomme Lægeforeningens forlag 148 sider (1982)
Fejlernæringens diagnostik i skolealderen Ugeskrift for Læger 145 (11), 854 - 859 (1983)
Rygsygdomme hos børn og unge Ugeskrift for Læger 149 (14), 933 - 938 (1987)

  

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 08-Sep-2017