Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Marius Jensen Elma Marie Splidsboel Frode Nielsen Engbæk Maren Skræp
1881 - 1945 1883 - 1962 1881 - 1928 1886 - 1976
Eyvind Jensen Signe Engbæk
Født: 5. april 1912 i Frederikshavn Født: 10. august 1911 i Brenderup
Død: 3. april 2003 på Gentofte Amtssygehus. Død: 5. december 2002 i Frederikshavn.
Gift: 2. juli 1938 i Vejstrup Valgmeninghedskirke
Børn: Kræsten Engbæk, Elma Birgitte Engbæk og Frode Engbæk

Eyvind Jensen blev født den 5. april 1912 i Danmarksgade 25, og døbt den 12. maj 1913. Forældrene var ugifte Elma Marie Splidsboel, 28 år, og selvangiven barnefader, fuldmægtig Jens Marius Jensen. Fadderne var (faderens ældste søster) fru Jensine Hansen, som bar barnet, frøken Anne Koch og (faderens yngste broder) cigarhandler Karl L. Jensen, alle fra Frederikshavn [Frederikshavn, kirkebog for 1909 - 1916 side 62 opslag 63]
En ny og revideret dåbsattest blev udstedt den 22. februar 1917 af præsten i Frederikshavn

Eyvind Jensen blev konfirmeret den 11. april 1926. Forældrene var grosserer Jens Marius Jensen og hustru Elma Marie Splidsboel [Frederikshavn, kirkebog for 1923 - 1927 side 31 opslag 34]

Eyvind gik i Frederikshavns kommunale Mellem- og Realskole fra april 1922 til marts 1927. Hans laveste og højeste karakterer var:

Fag 1. M 2. M 3. M 4. M 1. R
Religion mg - ug? g+ - mg+ tg? - mg+ mg - mg+ -
Dansk, mundtlig mg? - mg g+ - mg+ g - mg mg? - mg mg? - mg
Dansk, skriftlig mg? - mg mg? - mg g+ - mg g+ - mg+ mg? - mg
Engelsk g - mg g+ - mg? g+ - mg mg - mg+ mg? - mg
Tysk - - mg - mg+ mg? - mg+ g+ - mg
Historie g+ - ug? mg - ug? g - ug mg+ - ug mg+ - ug?
Geografi mg - ug? g - ug? g+ - mg+ mg - mg+ mg? - mg
Naturhistorie mg - ug mg? - mg mg? - mg+ g+ - ug? mg? - mg+
Fysik - mg? - mg+ g? - mg+ mg - mg+ mg? - ug
Regning mg? - ug? g+ - mg+ mg? - ug? mg? - mg+ mg+ - ug
Aritmetik og geometri - - mg? - ug mg+ - ug? mg - ug
Skrivning g+ - mg+ tg - mg tg+ - g+ - -
Tegning g+ - mg+ mg? g? - mg g - mg? -
Sløjd mg - mg+ mg+ - ug? mg? mg+ -
Gymnastik mg+ - ug? mg? - ug? mg+ mg - ug? -
Orden med skriftlige arbejder g? - mg g? - mg tg - mg? g+ - mg? g - mg?
Påpasselighed mg - ug mg - ug tg - ug? mg - ug? mg+
Hovedkarakter mg? - mg+ mg? - mg g+ - mg mg -
Position 4-17 af 24 9-14 af 25 7-15 af 22 6-9 af 20 7-8 af 16
Antal sygedage, hele året 5 33 4 0 5

Han fik denne bemærkning i september 1922: Eyvind er ofte noget sjusket med sine skolearbejder, han er derfor kommet langt ned i klassen denne gang. C. Schrøder.
Og i maj 1924 var bemærkningen: Eyvinds opførsel har været særdeles dårlig, og hans flid ikke ganske upåklagelig. Han burde være blandt de første i klassen, da han har evner dertil. Chr. Hjeds.

Karakterbogen blev sædvanligvis underskrevet af faderen, Marius Jensen, men moderen, Elma Jensen, skrev under i juli 1922, september 1923, januar, juli og oktober 1924, juli 1925, juli, oktober og november 1926. Mormoderen, A. Splidsboel, skrev under i marts 1924, og endelig storesøsteren, Inger Jensen, skrev under ved den sidste årsprøve i 1927.

Eyvind blev ramt af en discos i en gymnastiktime, og han fik kraniebrud og var indlagt på Frederikshavn Sygehus. Derfor var han sygemeldt i 24 dage i oktober 1923 i 2. M.

Han blev student fra Hjørring Gymnasium i 1930 med karakteren mg.
Han bestod Tillægsprøven i Latin for Medicinere med karakteren ug: den 2. marts 1931 ved Østersøgades Gymnasium.
Han påbegyndte det medicinske studium i 1930, og han afsluttede det den 1. februar 1938 med karakteren laudabilis (rosværdig).
Han blev anset for stedse uskikket til al krigstjeneste den 27. februar 1935.
Eyvind Jensen og Signe Engbæk boede på følgende adresser i studietiden på Københavns Universitet.

Studieår Eyvind Jensen Signe Engbæk
1933 - 1934 Rosenvængets Alle 40 B1 -
1935 - 1936 Rosenvængets Alle 40 B1 Nørre Voldgade 29, 4. sal (moderens adresse)
1936 - 1937 Strandboulevarden 5, 4. sal Nørre Voldgade 29, 4. sal (moderens adresse)
1937 - 1938 Strandboulevarden 5, 4. sal Nørre Voldgade 29, 4. sal (moderens adresse)
1938 - 1939 Cand. med. vinteren 1938 Søgårdsvej 6c, Gentofte
1939 - 1940 - Søgårdsvej 6c, Gentofte
1940 - 1941 - Søgårdsvej 6c, Gentofte

[Liste over immatrikulerede studenter ved Københavns Universitet].

Eyvind Jensen's medicinske eksaminer og ansættelser var således:

Eyvind købte praksis og hus i Brønderslev af Kaj Andreas Ulstrup Engelsen. Dr. Engelsen havde været praktiserende læge i Brønderslev siden juli 1917

Nye Læger

Lægerne Eyvind Jensen og Signe Engbæk, der har købt læge K. Engelsens praksis og ejendommen Rådhuspladsen 1, begynder virksomhed den 15. november. Kilde: Vendsyssel Tidende 1944

Bopælen og konsultationen var i hver sin ende af huset på Rådhuspladsen 1. I den del af huset, som vendte ind mod rådhuset, var der i stueetagen to konsultations lokaler, et kontor til sygeplejersken, samt et venteværelse. Resten af huset var bolig for familien.

Da Eyvind Jensen begyndte som praktiserende læge i Brønderslev, var der tre praktiserende læger i byen. Hver læge passede sin praksis med undtagelse af lørdag eftermiddag og søndag samt de tre ugers sommerferie, hvor de skiftede til at passe praksis for hinanden. Derfor måtte doktor Jensen passe natbesøg og fødsler de andre dage og nætter. Det kunne tage langt tid at være ude til en fødsel, da man ikke kunne sætte en fødsel igang dengang. Senere blev det almindeligt at føde på sygehuset. Der kom endnu en læge til byen, og de begyndte på at passe praksis for hinanden også om hverdage eftermiddage og aftener. Da Eyvind Jensen var praktiserende læge i næsten 40 år, havde han flere generationer som patienter.

Den 30. april 1983 ophørte han med at være praktiserende læge, og de flyttede til en lejlighed i Danmarksgade 14C, som Eyvind også havde boet i som barn.

Eyvind var en foregangsmand på mange områder, blandt andre:

Eyvind Jensen døde den 3. april 2003 på Gentofte Amtssygehus, og han blev begravet den 12. april 2003 i Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård.

Medicinske studerende Eyvind Jensen ved operationsbordet på Rudkøbing Sygehus
Eyvind Jensen i konsultationen i april 1983

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Sep-2017