Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Markus Peter Jensen Ane Katrine Madsen Søren Splidsboel Anne Rasmine Christiane Schmidt
1853 - 1897 1846 - 1934 1851 - 1902 1853 - 1930
Jens Marius Jensen Elma Marie Splidsboel
Født: 9. april 1881 i Frederikshavn Født: 15. april 1883 i Store Ryde Mølle, Ryde Sogn
Død: 29. september 1945 i Frederikshavn Død: 17. januar 1962 i Brønderslev
Jens Marius Jensen og Elma Marie Splidsboel blev gift den 22. december 1914 i Råbjerg Kirke
Børn: Inger Splidsboel, gift Sanvig; Jens Marius Jensen, Eyvind Jensen, Jørgen Jensen og Kirsten Jensen

 

Jens Marius Jensen blev født den 9. april 1881 og døbt den 1. maj 1881. Forældrene var værtshusholder Marcus Peter Jensen og hustru Ane Cathrine Madsen, 34 år. Fadderne var Cathrine Marie Pedersdatter i Skærum Degnebolig, Andrea Madsen af Skårup i Tolne Sogn, Jens Olesen af degneboligen i Skærum Sogn og Mads Christian Slouborg af Tolne Sogn [Frederikshavn, kirkebog for 1880 - 1888 side 3 opslag 3] Elma Marie Splidsboel blev født den 15. april 1883 og døbt den 6. maj 1883. Forældrene var købmand Søren Splidsboel og hustru Ane Rasmine Christiane Schmidt, 30 år, Store Ryde Mølle. Fadderne var moderen og frøken Mathilde Jensen af Holstebro, købmændene Christian Splidsboel, Vinderup og N. Splidsboel, Holstebro, samt handelsbetjent A. Splidsboel, Ryde [Ryde Sogn, kirkebog for 1877 - 1891 side 122 opslag 43]
Ved folketællingen i 1890 boede familien i Nørregade, matrikel nummer 116, i Frederikshavn. Denne adresse er senere blevet til Gammel torv 19. Ejendommen var ejet af skomager Møller:
Ane Katrine Jensen, 43 år, født i Tolne Sogn, husmor
Jensine Tomine Jensen, 16 år, født i Tolne Sogn
Mads Christian Jensen, 10 år, født i Astrup Sogn
Jens Marius Jensen, 8 år, født i Frederikshavn
Thomas Peter Jensen, 6 år, født i Frederikshavn
Carl Leander Jensen, 3 år, født i Frederikshavn
Mads Christian Thomsen, 70 år, født i Elling Sogn, slægtning, aftægtsmand.
Desuden logerede:
Christiane Mortensen, 19 år, født i Elling Sogn, ugift sypige, og
Ane Thomsen, 17 år, født i Råbjerg sogn, ugift sypige
Markus Peter Jensen, 46 år, født i Åsted Sogn, husfader, murer, var på rejse, vides ikke i hvilket sogn
Ved folketællingen i 1890 boede familien i Hvidberg By, Hvidberg Sogn på Thyholm i Refs Herred, Thisted Amt:
Søren Splidsboel, 36 år, gift, husfader, købmand, født i Lemvig
Anna Splidsboel, 36 år, gift, husmor, født i Ålborg
Niels Christian Splidsboel, 8 år, barn, født i Ryde Sogn
Elma Marie Splidsboel, 6 år, barn, født i Ryde Sogn
Thora Andrea Splidsboel, 5 år, barn, født i Hvidbjerg
Peder Christian Pedersen, 14 år, ugift, lærling, født i Kallerup
Christine Karlsen, 17 år, ugift, lærerinde, født i Hjørring
Jens Marius Jensen blev konfirmeret den 21. april 1895. Forældrene var murer Marcus Peter Jensen og hustru Ane Kathrine Madsen i Frederikshavn. Karaktererne var ug og mg [Frederikshavn, kirkebog for 1892 - 1896 side 18 opslag 21]. Han var den eneste på holdet, som fik karakteren ug for kundskaber Elma Marie Splidsboel blev konfirmeret den 4. april 1897. Forældrene var købmand Søren Splidsboel og hustru Ane Rasmine Christiane Smidt, Villa Fjordlyst. Karaktererne for kundskaber og forhold var mg?/mg [Ålborg, Budolfi Sogn, kirkebog for 1892 - 1903 side 208 opslag 209]

Jens Marius Jensen blev optaget i lægdsrullen i 1899 i Frederikshavn [lægd 470 nr. 54]. Han var 166 cm høj.
I 1900 fik han søfartsbog
I 1904 var han kontorist, og han fik 3 års udsættelse
I 1907 var han handelsfuldmægtig, og han fik utjenstdygtighed pas på grund af fedme

-
Ved folketællingen i 1901 boede Jens Marius Jensen i Danmarksgade 44, 2. sal, Frederikshavn:
Christian Thomsen, født den 3/7 1846 i Åsted Sogn, gift, husfar, husejer, forhenværende skomagermester, herreekviperingshandler
Anna Marie Thomsen, født den 22/8 1853 i Ålborg, gift, husmor
Elise Marie Thomsen, født den 24/1 1878, ugift, barn
Alfred Viggo Thomsen, født den 2/10 1879, ugift, barn
Augusta Vicktoria Thomsen, født den 3/11 1892 i Åsted Sogn, barn
Kristine Marie Thomsen, født den 3/5 1895 i Åsted Sogn, barn
Otto Viktor Thomsen, født den 27/6 1897, barn
Jens Marius Jensen, født den 9/4 1891, ugift, kontorist hos M. Lauritzen, som boede i Danmarksgade 29 i 1906
De øvrige var født i Frederikshavn
Ved folketællingen i 1901 var Elma Marie Splidsboel beskæftiget med husholdning (tjenestepige) på Fuglsig, Sct. Olai Sogn, hos Lützhøft. Hun var tilflyttet i 1900 fra Ålborg [Sct. Olai Sogn, husliste 7 opslag 473]
Ved folketællingen i 1906 boede Jens Marius Jensen i Tordenskjoldsgade 7, 1. sal, Frederikshavn:
J. Marius Jensen, født den 9.4.1881, gift, husfader, fuldmægtig
Caroline Amalie Jensen, født den 25.5.1881, gift, husmor
Poul Bundgaard Jensen, født den 6.8.1905, barn
Hulda Chatrine Christiansen, født den 13.7.1884, ugift, tjenestetyende
Ved folketællingen i 1906 boede Elma Marie Splidsboel hos sin bror i Danmarksgade 53, stuen. Ejeren var fotograf Knudstrup:
Peter Nikolaj Splidsboel, født den 3.5.1878, gift, husfader, konditor
Martha Viola Splidsboel, født den 17.3.1882, gift, husmor
Elma Marie Splidsboel, født den 15.4.1883, ugift, slægtning
Henry Adolf Hanholm, født den 24.9.1892, ugift, bydreng

Fraskilt handelsfuldmægtig Jens Marius Jensen, 33 år, søn af værtshusholder Markus Peter Jensen og hustru Ane Kathrine Madsen i Frederikshavn og pige Elma Marie Splidsboel, 31 år, begge af Frederikshavn, blev viet den 22. december 1914. Der var ingen tillysning. Forloverne var exam. jur. Ole Kristian Brink og forhenværende købmand L. P. Larsen, begge fra Frederikshavn. Kongeligt skilsmissebevilling med tilladelse til nyt ægteskab af 11. december 1914 og kongeligt vielsesbrev af 15. december 1914 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1902 - 1914 side 226 opslag 194 og Frederikshavn, kirkebog for 1914 - 1917 side 112 opslag 105]

Jens Marius Jensen og Elma Marie Splidsboel's børn var:

Jens Marius Jensen kom i 1895 i lære hos M. Lauritzen, der havde en af landets største kulforretninger, der fik særlig betydning ved leveringen af bunkerkul til skibene, af hvilke i tidens løb mange tusinde herfra er bleven forsynede med kul. Han fortsatte her uafbrudt, indtil han den 26. maj 1917 både fik købmandsborgerskab og blev eneindehaver af forretningen efter i nogen tid at have været kompagnon. Forretningen, som fortsattes under firmanavnet "M. Lauritzen og Co.", blev ført videre i det traditionelle spor. Det blev den største bunkerkulforretning udenfor København og det største engrosfirma i kul og koks i Vendsyssel. Grosserer Marius Jensen blev vicekonsul for Letland i 1934; han har været formand for Frederikshavns Grundejerforening fra 1924, og han var formand for Frederikshavns Handelsstandsforening fra 1933 til 1936; formand for Foreningen af Arbejdsgivere ved Frederikshavns Havn; medlem af repræsentantskabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring 1926-39, deraf medlem af kontroludvalget 1934-39 og medlem af kontrolkomiteen for Jydsk Hypothekforening 1927-36 [Peter Chr. Pedersen: Fladstrand Frederikshavn, By- og slægtshistorie side 241 (1942)]. Jens Marius havde lidt af diabetes (sukkersyge) siden 1923. Han lærte selv at foretage indsprøjtninger med insulin i 1943. Han fik en slags koldbrand sår på højre fod.

På en møde i Frederikshavn Handelstandforeningen den 16. marts 1934 fortalte Marius Jensen, at han havde deltaget i et møde i Udvalget for Göteborg - Frederikshavn Ruten tidligere på måneden, og man havde vedtaget at ændre forslaget fra en dampskibsrute til en færgerute. [Vendsyssel Tidende den 19. marts 1934].

Ved folketællingen i 1921 boede familien i Danmarksgade lige numre i Frederikshavn:
Jens Marius Jensen, født den 9. april 1881, gift, husfar, kulgrosserer, født i Frederikshavn
Elma Marie Jensen, født den 15. april 1883, gift, husmor, født i Ryde Sogn Ringkøbing Amt
Inger Jensen, født den 7. august 1909, barn, født i Onsild Sogn Randers Amt
Jens Marius Jensen, født den 18. oktober 1910, barn, født i Frederikshavn
Ejvind Jensen, født den 5. april 1912, barn, født i Frederikshavn
Jørgen Jensen, født den 22. maj 1915, barn, født i Frederikshavn
Kirsten Jensen, født den 1. marts 1920, barn, født i Frederikshavn
Katrine Marie Jensen, født den 10. februar 1898, ugift, tyende, husgerning, født i Frederikshavn
Marie Kristiansen, født den 2. september 1889, ugift, tyende, husgerning, født i Hørby Sogn


Dækslasten gik udenbords

Dampskibet "Fleiss" ved kaptajn Fahk af Hamborg ankom i går eftermiddags til Frederikshavn fra Grangemouth med en ladning engelske koks til firmaet M. Lauritzen & Co

Damperen var lørdag morgen afgået fra Grangemouth og straks ved rejsens begyndelse var vejret meget stormfuldt, så kaptajnen bestemte sig til at gå i læ under den engelske ø Inchkeith i Firth of Forth. Lørdag aften fortsattes rejsen, men i løbet af natten til søndag blæste det op til en fuld orkan, hvorved søerne slog over damperens dæk og skyllede det meste af den store dækslast over bord. Mere end 2.500 hektoliter gik i søen, og de svære træstøtter, som var opsat på dækket for at beskytte dækslasten, knækkede over som tændstikker hver gang damperen fik en af de svære brodsøer over sig. Kaptajnen oplyste, at det var en af de sværeste storme, som han havde været ude i, men til alt held varede orkanen kun ganske kort tid, så damperen led ikke yderligere skade

Damperen går nu til Sverige for at laste til London og skal derefter gå til Tynen for atter at laste hertil til firmaet M. Lauritzen & Co, denne gang en ladning engelske centralvarme cinders

Vendsyssel Tidende, onsdag den 28. januar 1931


Jens Marius Jensen var vicekonsul i Frederikshavn for Letland i årene 1935 - 1939 [Kongelig dansk hof- og statskalender side 29 (1935, 1936, 1937, 1938 og 1939)]

M. Lauritzen og Co., Frederikshavn Bunkerkul Depot. Firmaet blev grundlagt i 1894 som et interessent selskab og overtaget i 1897 af M. Lauritzen og i 1917 af Marius Jensen. Indehaveren siden 1945 var konsulinde Elma Jensen, som den formelle ejer, mens Jørgen Jensen varetog den daglige drift. Adressen var Kirkepladsen 5 i Frederikshavn [Kraks Forlag: Danmarks ældste Forretninger (1940) side 338 og (1950) side 364]

Groserer Marius Jensen og søn anholdt. Et kompagniskab med Berthel Hald, der gav 100.000 kroner i overskud. Politiafdelingen i Asylgade har i går anholdt kulgrosserer M. Jensen, Frederikshavn, og hans søn Jørgen Jensen. Begge sigtes for ved finansiering af tømrer Berthel Hald at have gået værnemagtens ærinde. Der blev således i februar 1943 oprettet et selskab, Berthel Hald og Kompagni, bestående af Berthel Hald og Jørgen Jensen. Selskabet, der bestod til 1. juni 1944, blev finansieret af kulgrosserer Jensen, der forstrakte selskabet med flere hundrede tusinde kroner. Da selskabet ophævedes, havde det et overskud på 100.000 kroner, der blev delt imellem Berthel Hald og kulgrossereren [Vendsyssel Tidende den 10. juli 1945 side 6]

Fængslingsfristen forlænget. For en række anholdte værnemageres vedkommende er fængslingsfristen forlænget til den 25. september. Dette gælder ingeniør B., B.-J., M. P., W. H. og grosserer Marius Jensen [Vendsyssel Tidende den 5. september 1945 side 6]

Grosserer Marius Jensen død under arrestopholdet. Ved 1-tiden i nat døde kulgrosserer Marius Jensen på Frederikshavn Sygehus. Grosserer Marius Jensen begyndte som yngste mand i firmaet Lauritsen, Møller og Drost, som senere fik firmanavnet M. Lauritsen og Co., det navn, som firmaet stadig har beholdt efter at grosserer Marius Jensen i 1923 overtog den store kulforretning, som han havde været knyttet til i 30 år.
Under hans ledelse gik firmaet yderligere frem, og grosserer Marius Jensen blev efterhånden en af byens rigeste mænd og var i en lang årrække byens største skatteyder. Hans forretningsmæssige dygtighed var meget stor, og hans betydning for byens forretningsliv uomtvistelig. Han erhvervede i sin tid titlen som konsul for Litauen (Letland!).
For en halv snes år siden var grosserer Marius Jensen hovedpersonen i en opsigtvækkende sag om handel med kreaturer, der led af smitsom kalvekastning. Sagens udfald blev, at han idømtes en betinget dom.
For et par måneder siden blev han anholdt som sigtet for værnemageri i stor stil. Da han led af en stærkt fremskreden sukkersyge, blev han anbragt på Frederikshavn Sygehus, men fornyeligt overførtes han til arresten i Asylgade. Her blev han tirsdag heftig syg af en forgiftning, hvis årsag ikke hidtil har kunnet opklares. Han overførtes på ny til sygehuset, men hans liv stod ikke til at redde, og i nat ved 1-tiden døde han, 64 år gammel [Vendsyssel Tidende, torsdag den 27. september 1945 side 4]

Jens Marius Jensen døde den 27. september 1945 på Frederikshavn Sygehus, og han blev begravet den 2. oktober 1945. Begravelsen blev foretaget af sognepræst Aage Bundgaard, Oue [Frederikshavn, kirkebog for 1945 - 1950 side 13 opslag 16]

Elma Marie Jensen, født Splidsboel døde den 17. januar 1962 i Nørregade 57, Brønderslev, og hun blev begravet den 20. januar 1962 i Frederikshavn Kirkegård. Begravelsen blev foretaget af pastor Aage Bundgaard, Tømmerup. Hun døde af coma hepaticum [Frederikshavn, kirkebog for 1959 - 1966 side 209 opslag 213]

Jens Marius Jensen og Kristiane Vogdrup på forsædet.
Anna Margrethe Jensen og Poul Bundgaard, søn af Marius i første ægteskab, bagvendt bagved.
Ella Sørensen Rugholm og Eyvind Jensen med hånd foran hovedet.
Elma Marie Splidsboel, Jens Marius Jensen og Ane Jensen med den store hat
Jens Marius Jensen og Elma Marie Splidsboel med børn.
Jens Marius Jensen og Elma Marie Splidsboel med børnene Poul, Inger, Jens Marius og Eyvind

 

Jens Marius Jensen, 1945 Elma Marie Splidsboel
Fotograf: Hødal, Odder, 1901

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 21-Aug-2016