Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Aage Kristensen Trine Nielsen Rønde ? ?
1881 - ? 1884 - ? ? - ? ? - ?
Rasmus Helge Rønde Kristensen Lis Kjærby Herum
Født: 25. november 1911 i Tryggelev på Langeland Født: ?
Død: ? Død: ?
Gift: 25. august 1951
Barn: Bjarne Rønde Kristensen

Rasmus Helge Rønde Kristensen var elev hos handelsgartner J. Larsen i Hesselager i 1932 - 34 elev, og i 1934 - 37 hos handelsgartner Th. Sørensen i Kertinge pr. Kølstrup, og i 1937 hos Stenbæks Planteskole i Nyborg. Han tog vinterkursus på havebrugshøjskolen Vilvorde i Gentofte i 1937 - 38. I sommeren 1939 arbejdede han hos J. Nielsen i Sct, Albans. i England. Rasmus Helge blev cand. hort. med første karakter.
Rasmus Helge var ansat i frugtplantagen “Rasted” i Ganløse i april - november 1942. Fra marts 1943 var han konsulent for Det hyske Haveselskab, fra oktober 1944 med bopæl i Ålborg.
Fra den 1. juli 1947 var Rasmus Helge Rønde Kristensen ansat ved Statens plantepatologiske Forsøgsstation og her forestår han arbejdet med planternes virussygdomme. Fra den 5. aug. 1948 var han sekretær i Fællesudvalget for Fremavl og Sundhedskontrol med Havebrugsplanter. Fra den 1. april 1949 og indtil juli 1952 var han konstitueret som videnskabelig konsulent for Plantesundhedsrådet. Fra 1948 var han medlem af bestyrelsen og fra i årene 1952 - 54 formand for F. a. d. H.’s Sjællands kreds. Fra 1950 - 54 medlem af hovedbestyrelsen for samme forening. Han har foretaget studierejser i årene 1946 - 53 til England (4 måneder), Skotland, Nordirland og Holland. I 1950 - 51 med legatstøtte fra Landbohøjskolen og Carlsbergfonden på et 10 måneders studieophold ved Cambridge Universitetet, hvor han foretog serologiske undersøgelser vedrørende plantevirussygdomme og nucleinsyre-studier. Han har skrevet talrige artikler til have- og landbrugstidskrifter i Norge og Danmark. Fra 1954 var han medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber's Virusudvalg.

H. Rønde Kristensen og Mogens H. Dahl: Sygdomme og Skadedyr. Lærebog autoriseret til brug ved undervisningen for gartnerelever. Udgivet af Almindelig dansk Gartnerforening, København, 176 sider, 1948.
Bogen udkom i nyt oplag i 1956 med titlen: Plantesygdomme og skadedyr.

Kilder: Fortegnelse over danske Havebrugskandidater 1865 - 1946
Supplement til 5. udgave 1947: Fortegnelse over danske havebrugskandidater 1865-1955.


Bjarne Rønde Kristensen blev født den 14. februar 1957 i København. Han blev cand. med. i vinteren 1989, og speciallæge i gynækologi og obstetrik i 1998.
Han var ansvarshavende redaktør for Ugeskrift for Læger i 1994 - 1999, og derfor var han redaktør for de seneste
sundhedspolitiske debatindlæg fra Signe Engbæk.

Web-editor: frode@engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 23. marts 2004